Elslutbleck STEP 40 Preload

Elslutbleck med listtrycksteknik och manipulationsskydd

Elslutbleck STEP 40 Preload har fått uppgraderad prestanda på flera punkter. Optimeringen av produktserien ger följande prestanda.

 • 250kg listtryck för en driftsäker funktion
 • 1200kg brytstyrka
 • Förbättrat väderskydd
 • Fabrikstestad till 1 500 000 cykler
 • Skydd mot manipulation
Elslutbleck STEP 40 Preload är Skandinaviens mest populära elslutbleck.

Den välkända STEP-kvaliteten i kombination med patenterad listtrycksteknik ger en hög driftsäkerhet och sätter högsta standard för daglåsning.

Ett elslutbleck som fungerar i verkligheten med högsta driftsäkerhet

Preload-serien kombinerar minimala mått med mycket hög prestanda för dörrar med normala säkerhetskrav. Elslutblecket har en mycket hög driftsäkerhet och är utprovad i syfte att klara en hög öppningsfrekvens.

Elslutbleck STEP 40 finns som omställbar så att funktionen på elslutblecket enkelt kan väljas och ändras vid installation. Utöver att det skapar en stor flexibilitet medför det dessutom lägre hanteringskostnader.

Preload-serien har nu optimerad prestanda med HPR®-teknik

Elslutbleck i Preload-serien har sedan lanseringen 2012 blivit det självklara valet och därmed Sveriges populäraste elslubleck. StepLock har nu med erfarenheter från hundratusentals sålda produkter tagit produktserien ytterligare ett stort steg framåt med nya Preload HPR®. STEP 40 Preload har med dess fina materialval och dessa optimeringar en prestanda i en egen klass.

Elslutbleck är den produkt inom elektrisk låsning som används allra mest pga dess utmärkta egenskaper i dörrar som används högfrekvent. Dessutom kan ofta allt kablage förläggas i karm för enklare installation.
Ett elslutbleck tillsammans med ett mekaniskt lås är skalbart så att du väljer olika kombinationer av elslutbleck och mekaniskt lås för att uppfylla de funktioner och förutsättningar dörren har. Rätt elslutbleck kan med rätt mekaniskt lås uppfylla allt från den enklaste funktionen till den mest avancerade kravställlningen på dörren, där elslutblecket, dörrlåset och dörren är gjord för precis det den ska klara. Rätt funktion med högsta driftsäkerhet utan att betala för något du inte behöver.

Elslutbleck STEP 40 Preload är utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik och manipulationsskydd

Ett vanligt problem kan vara att dörren utsätts för tryck, detta kan exempelvis bero på att dörren är något skev eller att det har samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 40 Preload är ett tryggt val då den är utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik som gör att dörren kan låsa upp, trots att den utsätts för tryck på upp till 250 kg.

 • Tätningslister och tryckskillnader – listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket.
 • Dörrautomatik – listtrycksfunktionen i kombination med en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
 • Utrymningsdörrar – listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av en eventuell folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
 • Manipulationsskydd – Står emot påverkan i form av manipulation och yttre våld.
Estetiskt montage och enkel installation

Genom sina små dimensioner passar STEP 40 Preload med enbart en liten justering in i urtaget för dörrkarmens standardslutbleck.

Stort utbud av montagestolpar i rostfritt stål

STEP 40 Preload delar stolpsortiment med STEP 90, STEP 48, STEP 98 Preload och STEP 90 Release. Under Stolpguide finns alla våra montagestolpar samlade. Ange produktkategori och använd filtren för att se vilken produkt som är mest lämplig i din dörrmiljö. Vi har marknadens bredaste sortiment av montagestolpar.  Alla stolpar är konstruerade av oss och är tillverkade i rostfritt stål.

Hitta rätt stolpe för denna produkt
Teknisk information STEP 40 Preload
 • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846.
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (gäller för de produkter med kolvkontakt).
 • Brythållfasthet 12 kN (≈ 1200 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 2,5 kN (≈ 250 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Manipulationsskyddad.
 • Vändbar för att passa höger- och vänsterdörrar.
 • Skruvhål för snedställda skruvar i elslutbleckets bakkant.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST40 5866364 Elslutbleck STEP 40 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC.
ST40-12 5866365 Elslutbleck STEP 40 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC.
ST400 5866366 Elslutbleck STEP 40 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST400-12 5866367 Elslutbleck STEP 40 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST41 5866368 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omvänd funktion 24 V DC.
ST41-12 5866369 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omvänd funktion 12 V DC.
ST401 5866370 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST401-12 5866371 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST45 5866372 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omställbar funktion 24 V DC.
ST45-12 5866373 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omställbar funktion 12 V DC.
ST405 5866374 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omställbar funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST405-12 5866375 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omställbar funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
Strömförbrukning STEP 40 Preload i rättvänd och omvänd funktion
 • 24 V DC: 85 mAh.
 • 12 V DC: 170 mAh.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

Max 300 mA vid 24 V DC / 600 mA vid 12 V DC i 0,2 sekunder för att säkerställa behov av låsning eller upplåsning vid särskilda händelser.

För dimensionering av strömförsörjning se installationsmanualen.

Kopplingsschema STEP 40 Preload med och utan kolvkontakt

Måttskiss STEP 40 Preload

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway