STEP 40 Preload

– hög kvalitet, patenterad listtrycksteknik och minimala mått

STEP 40 Preload sätter en hög standard för daglåsning. Den välkända STEP-kvaliteten i kombination med patenterad listtrycksteknik ger en hög driftsäkerhet.

Driftsäkerhet som fungerar i verkligheten

Preload-serien kombinerar minimala mått med mycket hög prestanda för dörrar med normala säkerhetskrav. Elslutblecket har en mycket hög driftsäkerhet och är utprovad för att klara en hög öppningsfrekvens.

Finns som omställbar så att funktionen på elslutblecket enkelt kan väljas och ändras vid installation. Detta skapar en stor flexibilitet och lägre hanteringskostnader.

Utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik

Ett vanligt problem är att dörren utsätts för tryck, exempelvis på grund av att dörren är lite skev eller att det samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 40 Preload är utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik som gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck på upp till 40 kg.

 • Tätningslister och tryckskillnader – listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket.
 • Dörrautomatik – listtrycksfunktionen i kombination med en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
 • Utrymningsdörrar – listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
Estetiskt montage och enkel installation

Genom sina små dimensioner passar STEP 40 Preload med liten justering in i urtaget för dörrkarmens standardslutbleck.

Stort utbud av montagestolpar i rostfritt stål

STEP 40 Preload delar stolpsortiment med STEP 90, STEP 48, STEP 98 Preload och STEP 90 Release.

Hitta rätt stolpe för denna produkt
Teknisk information STEP 40 Preload
 • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846.
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (gäller för de produkter med kolvkontakt).
 • Brythållfasthet 9 kN (≈ 900 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 0,4 kN (≈ 40 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Knacksäkrad.
 • Vändbar för att passa höger- och vänsterdörrar.
 • Skruvhål för snedställda skruvar i elslutbleckets bakkant.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST40 Elslutbleck STEP 40 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC.
ST40-12 Elslutbleck STEP 40 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC.
ST400 Elslutbleck STEP 40 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST400-12 Elslutbleck STEP 40 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST41 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omvänd funktion 24 V DC.
ST41-12 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omvänd funktion 12 V DC.
ST401 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST401-12 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST45 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omställbar funktion 24 V DC.
ST45-12 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omställbar funktion 12 V DC.
ST405 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omställbar funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST405-12 Elslutbleck STEP 40 Preload. Omställbar funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
Strömförbrukning STEP 40 Preload i rättvänd och omvänd funktion
 • 24 V DC + 15 % – 10 %. 110 mAh / max 300 mA.
 • 12 V DC + 15 % – 10 %.  220 mAh / max 600 mA.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

Kopplingsschema STEP 40 Preload med och utan kolvkontakt

Måttskiss STEP 40 Preload

Tillbehör

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway