» Montagestolpar  |  » Kopplingsschema

Elslutbleck STEP 48 Preload

– Elslutbleck med fast urtag för utlåsning av hak/rak regel

STEP 48 Preload har ett fast urtag där ett dörrlås hakregel eller raka regel kan låsa ut. Elslutblecket kan på så sätt spärra dörrens passersystem/kodlås eller dörrautomatik. Om du använder vred eller nyckel i syfte att att spärra dörren är detta extra önskvärt.

Driftsäkerhet och enkel installation med minimala mått

Kombinationen av STEPs listtrycksteknik och små inbyggnadsmått ger elslutblecket en hög driftsäkerhet. Dessutom genererar kombinationen även en enkel installation i så gott som alla dörrmiljöer. Produkten är utvecklad och producerad i Sverige.

STEP 48 Preload är utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik

Dörren kan utsättas för ett tryck i händelse av att dörren är lite skev eller att det samlats grus eller snö vid tröskeln. Att dörren är utsatt för tryck är ett relativt vanligt problem.

Med hjälp av STEPs listtrycksteknik kan dörren låsa upp även om den utsätts för ett tryck på upp till 40 kg.

 • Tätningslister och tryckskillnader – även om dörrlåset skulle spänna mot elslutblecket så möjliggör listtryckfunktionen att dörren alltid kan låsa upp.
 • Dörrautomatik – kombinationen av listtrycksfunktionen och en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och att dörren inte riskerar att fastna.
 • Utrymningsdörrar – listtrycksfunktionen säkerställer även att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots ett tryck mot dörren. oavsett om trycket beror på en folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.

STEP 48,-98 utan kolvkontakt

st4880-step-48-98

Regelindikering som tillbehör till STEP 48 Preload

Till STEP 48 finns det möjlighet att installera en regelindikering. Indikeringen används för att automatisk blockera dörrens passersystem/kodlås eller dörrautomatik. Indikeringen aktiveras när låshusets hakregel eller raka regel låses ut mekaniskt.

Stort urval av montagestolpar i rostfritt stål

STEP 48 Preload delar stolpsortiment med STEP 40, STEP 90STEP 98 Preload.

Vi rekommenderar att använda vår stolpguide på webben för att hitta vilken montagestolpe som är mest lämplig i din dörrmiljö.

Funktionsbeskrivning

STEP 48 Preload är vändbart för att passa höger- och vänsterdörrar.

ST480 Rättvänd funktion. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir upplåst.

ST4800 Rättvänd funktion och kolvkontakt. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir upplåst. Passersystemet känner med hjälp av kolvkontakten om dörren är stängd eller öppen.

ST481 Omvänd funktion. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir låst.

ST4801 Omvänd funktion och kolvkontakt. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir låst. Passersystemet känner med hjälp av kolvkontakten om dörren är stängd eller öppen.

ST485 Omställbar funktion. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir låset eller upplåst beroende på slutbleckets inställning.

ST4805 Omställbar funktion och kolvkontakt. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir låset eller upplåst beroende på slutbleckets inställning. Passersystemet känner med hjälp av kolvkontakten om dörren är stängd eller öppen.

Certifikat
 • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.
 •  Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846.
Teknisk information
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Brythållfasthet 11 kN (≈ 1 100 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck upp till 0,4 kN (≈ 40 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Knacksäkrad.
 • Klarar utlåsning av hakregel eller rak regel.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST480 5867072 Elslutbleck STEP 48 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC.
ST480-12 5867073 Elslutbleck STEP 48 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC.
ST4800 5867074 Elslutbleck STEP 48 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC, med kolvkontakt.
ST4800-12 5867075 Elslutbleck STEP 48 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC, med kolvkontakt.
ST481 5867076 Elslutbleck STEP 48 Preload. Omvänd funktion 24 V DC.
ST481-12 5867077 Elslutbleck STEP 48 Preload. Omvänd funktion 12 V DC.
ST4801 5867078 Elslutbleck STEP 48 Preload. Omvänd funktion 24 V DC, med kolvkontakt.
ST4801-12 5867079 Elslutbleck STEP 48 Preload. Omvänd funktion 12 V DC, med kolvkontakt.
ST485 5867080 Elslutbleck STEP 48 Preload. Omställbar funktion 24 V DC.
ST485-12 5867081 Elslutbleck STEP 48 Preload. Omställbar funktion 12 V DC.
ST4805 5867082 Elslutbleck STEP 48 Preload. Omställbar funktion 24 V DC, med kolvkontakt.
ST4805-12 5867083 Elslutbleck STEP 48 Preload. Omställbar funktion 12 V DC, med kolvkontakt.
Strömförbrukning STEP 48 Preload i rättvänd och omvänd funktion
 • 24 V DC: 85 mAh.
 • 12 V DC: 170 mAh.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

För dimensionering av strömförsörjning se installationsmanualen.

Kopplingsschema STEP 48 Preload

 

Måttskiss STEP 48 Preload

Montagestolpar

I stolpguiden är alla våra montagestolpar samlade. Klicka dig in på guiden och ange produktkategori och använd filtren för att se vilken produkt som är mest lämplig i din dörrmiljö.

Klicka här för att komma till Stolpguiden

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway