STEP 8

– ett utanpåliggande lås i minimal design

STEP 8 är en perfekt lösning för dörrmiljöer där ett lås ska monteras i efterhand eller där du inte vill eller kan montera ett infällt lås, exempelvis på grund av utrymmesskäl, i dörrar där det förekommer asbest eller i dörrar med högt kulturvärde.

Låset kan användas som ersättare till magnetlås samt kombineras med dörrautomatik och/eller brandlarm. Det kan monteras stående eller liggande i både enkel- och pardörrar.

STEPs patenterade listtrycksteknik i kombination med minimala mått och rostfritt stål ger STEP 8 en driftsäker funktion med stilren design.

Snabb och enkel montering

Ett utanpåliggande montage är mycket enkelt att installera. Inga förändringar behöver göras i det befintliga urtaget.

STEPs patenterade listtrycksteknik

Ett vanligt problem är att dörren utsätts för tryck, exempelvis på grund av att dörren hänger lite snett eller att det samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 8 är utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik som gör att dörren kan att dörren kan låsa upp, trots att den utsätts för tryck och oavsett vad det orsakas av.

STEP 8 med eller utan vinkelkonsol

STEP 8 består av två rejäla delar, en hake som monteras på dörrbladet och ett elslut­­bleck i en konsol som monteras direkt på karmens undersida.

Beroende på var STEP 8 ska monteras finns det flera kompletterande vinkelbeslag som tillbehör att välja mellan.

Omvänd funktion för dörrar med utrymningskrav

I omvänd funktion är STEP 8 anpassad till utrymnings­dörrar med utrymningsterminal eller nöd­öppnings­knapp. Låset klarar ett högt listtryck på upp till 1500 N (≈ 150 kg), vilket möjliggör en säker utrymning.

Teknisk information STEP 8
 • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Omvänd funktion anpassad till krav enligt SS-EN 13637.
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1 A.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt).
 • Brythållfasthet 9 kN (900 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck på 1500 N (≈ 150 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Knacksäkrad.
 • Vändbar för att passa höger- och vänsterdörrar.
 • Anpassad för skjutdörrar.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST880 Utanpåliggande lås STEP 8 inkl. hake. Rättvänd funktion 24 V DC.
ST880-12 Utanpåliggande lås STEP 8 inkl. hake. Rättvänd funktion 12 V DC.
ST881 Utanpåliggande lås STEP 8 inkl. hake. Omvänd funktion 24 V DC.
ST881-12 Utanpåliggande lås STEP 8 inkl. hake. Omvänd funktion 12 V DC.
ST890 Utanpåliggande lås STEP 8 inkl. hake och vinkelkonsol med hus. Rättvänd funktion 24 V DC.
ST890-12 Utanpåliggande lås STEP 8 inkl. hake och vinkelkonsol med hus. Rättvänd funktion 12 V DC.
ST891 Utanpåliggande lås STEP 8 inkl. hake och vinkelkonsol med hus. Omvänd funktion 24 V DC.
ST891-12 Utanpåliggande lås STEP 8, inkl. hake och vinkelkonsol med hus. Omvänd funktion 12 V DC.
Strömförbrukning STEP 8 i rättvänd och omvänd funktion
 • 24 V DC + 15 % – 10 %. 110 mAh / max 300.
 • 12 V DC + 15 % – 10 %.  mA 220 mAh / max 600 mA.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

Kopplingsschema STEP 8

Måttskiss STEP 8 med och utan vinkelkonsol

Tillbehör

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway