STEP 90 Preload

 – brandgodkänt elslutbleck med patenterad listtrycksteknik

STEP 90 Preload är marknadens minsta brand­klassade elslutbleck. Det är ett litet, men starkt elslutbleck utrustat med STEPs patenterade listtrycksteknik.

CE märkt enligt SS-EN 14846:2008 i brandteknisk klass E/EI120.

Driftsäkerhet med minimala mått

STEP 90 Preload har en mycket hög prestanda och är utprovad för att klara en hög öppningsfrekvens. Brytstyrkan är hela 900 kg och fastsättningen kan, förutom montage­stolpen, säkras med bakkants­skruvar.

Finns som omställbar så att funktionen enkelt kan ­väljas och ändras vid installation. På kort tid kan därför STEP 90 Preload ändras från ­rättvänd till omvänd funktion vilket ger en större flexibilitet och lägre hanteringskostnader.

Utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik

Ett vanligt problem är att dörren utsätts för tryck, exempelvis på grund av att dörren är lite skev eller att det samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 90 Preload är utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik som gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck på upp till 40 kg.

 • Tätningslister och tryckskillnader – listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket.
 • Dörrautomatik – listtrycksfunktionen i kombination med en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
 • Utrymningsdörrar – listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
Estetiskt montage och enkel installation

STEP 90 Preload är marknadens minsta brandklassade elslutbleck. De minimala måtten H90 B25 D28 ger ett snyggt och enkelt montage i så gott som alla dörrmiljöer. Montagealternativen är många och montagestolpar finns till och med för innerdörrsslutbleck 150 mm och säkerhetsslutbleck 200 mm för Connect, Modul och Smalprofil.

Stort utbud av montagestolpar i rostfritt stål

STEP 90 Preload delar stolpsortiment med STEP 40 , STEP 48 och STEP 98 Preload och STEP 90 Release.

 

Hitta rätt stolpe för denna produkt
Teknisk information STEP 90 Preload
 • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846.
 • Provad och certifierad för brandmotstånd upp till klass F (E/EI 120) enligt SS-EN 14846:2008.
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (gäller för de produkter med kolvkontakt).
 • Brythållfasthet 9 kN (≈ 900 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 0,4 kN (≈ 40 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Knacksäkrad.
 • Vändbar för att passa höger- och vänsterdörrar.
 • Skruvhål för snedställda skruvar i elslutbleckets bakkant.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST90 Elslutbleck STEP 90 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC.
ST90-12 Elslutbleck STEP 90 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC.
ST900 Elslutbleck STEP 90 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST900-12 Elslutbleck STEP 90 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST91 Elslutbleck STEP 90 Preload. Omvänd funktion funktion 24 V DC.
ST91-12 Elslutbleck STEP 90 Preload. Omvänd funktion funktion 12 V DC.
ST901 Elslutbleck STEP 90 Preload. Omvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST901-12 Elslutbleck STEP 90 Preload. Omvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST95 Elslutbleck STEP 90 Preload. Omställbar funktion 24 V DC.
ST95-12 Elslutbleck STEP 90 Preload. Omställbar funktion 12 V DC.
ST905 Elslutbleck STEP 90 Preload. Omställbar funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST905-12 Elslutbleck STEP 90 Preload. Omställbar funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
Strömförbrukning STEP 90 Preload i rättvänd och omvänd funktion
 • 24 V DC + 15 % – 10 %. 110 mAh / max 300 mA.
 • 12 V DC + 15 % – 10 %.  220 mAh / max 600 mA.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

Kopplingsschema STEP 90 Preload med och utan kolvkontakt

Måttskiss STEP 90 Preload

Tillbehör

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway