STEP 92 Release

– dubbelt elslutbleck för dörrar med utrymningsterminal

STEP 92 Release är ett elslutbleck för utrymningsdörrar där dörrautomatik och brandkrav ska kombineras med utrymningsterminal/nödöppningsknapp. Elslutblecket har två vridfall anpassade för tryckesfall och cylinderfall i ett dubbelfallås. Öppnar vid en utrymningssituation trots högt tryck på dörren.

Brandgodkänd upp till E/EI 120.

Används i dörrar där dörrautomatik ska kombineras med flera andra krav

STEP 92 Release är i omvänd funktion anpassad till nödöppning via utrymningsterminal eller utrymningsknapp enligt SS-EN 13637.

Dörren behåller sina brandtillhållande egenskaper genom att det undre vridfallet strömlöst spärrar dörrlåsets tryckesfall trots upplåsning via utrymningsterminal eller brandlarm. Dörren kan då öppnas via trycke eller med dörrautomatik. En eventuell återinrymning kan ske efter nödöppning eller aktiverat brandlarm.

 • Brandlarm – säkerställer att en nödöppningsterminal eller ett brandlarm kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
 • Brandkrav – brandgodkänd upp till E/EI 120. Brandtillhållningen kvarstår även efter nödöppning eller upplåsning via brandlarmet.
 • Dörrautomatik – listtrycksfunktionen i kombination med den snabba upplåsningen gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna
Utökad listtrycksteknik

För att säkerställa att utrymning alltid kan ske är STEP 92 Release utrustad med en utökad och patenterad listtrycksteknik som klarar en belastning på ända upp till 150 kg. Eftersom både vridfallet för tryckesfall och cylinderfall hanterar listtryck, går det att uppnå en driftsäker öppning även med dörrautomatik.

Stort utbud av montagestolpar i rostfritt stål

STEP 92 Release delar stolpsortiment med STEP 92 Preload.

Hitta rätt stolpe för denna produkt
Teknisk information STEP 92 Release
 • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846.
 • Brandgodkänd upp till brandteknisk klass E/EI 120.
 • Anpassad till krav enligt SS-EN 13637.
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1 A.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Inbyggd indikering i båda vridfallen för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt).
 • Brythållfasthet 9 kN (≈ 900 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 1,5 kN (≈ 150 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Knacksäkrad.
 • Vändbar för att passa höger- och vänsterdörrar.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST925HP Elslutbleck STEP 92 Release. Omställbar funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST925HP-12 Elslutbleck STEP 92 Release. Omställbar funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
Strömförbrukning STEP 92 Release per vridfall separat, i rättvänd och omvänd funktion
 • 24 V DC + 15 % – 10 %. 110 mAh / max 300 mA.
 • 12 V DC + 15 % – 10 %. 220 mAh / max 600 mA.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

Kopplingsschema STEP 92 Release med kolvkontakt
 • Inkoppling: skruvplintar.
 • Indikering kolvkontakt: öppen / stängd dörr.

Måttskiss STEP 92 Release

Tillbehör

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway