STEP 98 Preload

– brandgodkänt elslutbleck med fast urtag för utlåsning av hak/rak regel

STEP 98 Preload ett elslutbleck med ett fast urtag där ett dörrlås hakregel eller raka regel kan låsa ut, och på så sätt spärra dörrens passersystem/kodlås eller dörrautomatik. Detta är önskvärt i utrymmen som ska låsas till med vred eller nyckel för att spärra dörren.

CE märkt enligt SS-EN 14846:2008 i brandteknisk klass E/EI120.

Driftsäkerhet och enkel installation

STEPs listtrycksteknik och små inbyggnadsmått ger elslutblecket en hög driftsäkerhet och enkel installation i så gott som alla dörrmiljöer.

Utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik

Ett vanligt problem är att dörren utsätts för tryck, exempelvis på grund av att dörren är lite skev eller att det samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 98 Preload är utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik som gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck på upp till 40 kg.

 • Tätningslister och tryckskillnader– listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket.
 • Dörrautomatik– listtrycksfunktionen i kombination med en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
 • Utrymningsdörrar– listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
Regelindikering som tillbehör

Till STEP 98 Preload finns det möjlighet att installera en regelindikering. Indikeringen kan användas för att automatisk blockera dörrens passersystem/kodlås eller dörrautomatik när låshusets hakregel eller raka regel mekaniskt har låsts ut.

Stort urval av montagestolpar i rostfritt stål

STEP 98 Preload delar stolpsortiment med STEP 40, STEP 90, STEP 48 och STEP 90 Release.

Hitta rätt stolpe för denna produkt
Teknisk information STEP 98 Preload
 • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846.
 • Provad och certifierad för brandmotstånd upp till klass F (E/EI 120) enligt SS-EN 14846:2008.
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (gäller för de produkter med kolvkontakt).
 • Brythållfasthet 9 kN (≈ 900 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck i upp till 0,4 kN (≈ 40 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Knacksäkrad.
 • Vändbar för att passa höger- och vänsterdörrar.
 • Klarar utlåsning av hakregel eller rak regel.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST980 Elslutbleck STEP 98 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC.
ST980-12 Elslutbleck STEP 98 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC.
ST9800 Elslutbleck STEP 98 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST9800-12 Elslutbleck STEP 98 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST981 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omvänd funktion 24 V DC.
ST981-12 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omvänd funktion 12 V DC.
ST9801 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST9801-12 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST985 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omställbar funktion 24 V DC.
ST985-12 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omställbar funktion 12 V DC.
ST9805 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omställbar funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST9805-12 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omställbar funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
Strömförbrukning STEP 98 Preload i rättvänd och omvänd funktion
 • 24 V DC +15 % – 10 %. 110 mAh / max 300 mA.
 • 12 V DC +15 % – 10 %. 220 mAh / max 600 mA.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

Kopplingsschema STEP 98 Preload

Måttskiss STEP 98 Preload

Tillbehör

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway