» Montagestolpar  |  » Kopplingsschema

Elslutbleck STEP 98 Preload

– Brandgodkänt elslutbleck med fast urtag för utlåsning av hak/rak regel

STEP 98 Preload ett elslutbleck med ett fast urtag där ett dörrlås hakregel eller raka regel kan låsa ut, och på så sätt spärra dörrens passersystem/kodlås eller dörrautomatik. Om du använder vred eller nyckel i syfte att att spärra dörren är detta extra önskvärt.

Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.

Driftsäkerhet och enkel installation

STEPs listtrycksteknik och små inbyggnadsmått ger elslutblecket en hög driftsäkerhet och enkel installation i så gott som alla dörrmiljöer. Produkten är utvecklad och producerad i Sverige.

Utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik

Ett vanligt problem är att dörren utsätts för tryck, exempelvis på grund av att dörren är lite skev eller att det samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 98 Preload är utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik som gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck på upp till 40 kg.

 • Tätningslister och tryckskillnader– listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket.
 • Dörrautomatik– listtrycksfunktionen i kombination med en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
 • Utrymningsdörrar– listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.

STEP 48,-98 utan kolvkontakt

st4880-step-48-98

Regelindikering som tillbehör

Till STEP 98 Preload finns det möjlighet att installera en regelindikering. Indikeringen kan användas för att automatisk blockera dörrens passersystem/kodlås eller dörrautomatik när låshusets hakregel eller raka regel mekaniskt har låsts ut.

Stort urval av montagestolpar i rostfritt stål

STEP 98 Preload delar stolpsortiment med STEP 40, STEP 90, STEP 48.

Vi rekommenderar att använda vår stolpguide på webben för att hitta vilken montagestolpe som är mest lämplig i din dörrmiljö. Du kan enkelt filtrera på olika typer av egenskaper och mått eller söka efter artikelnummer i sökrutan.

Funktionsbeskrivning

STEP 98 Preload är vändbart för att passa höger- och vänsterdörrar.

ST980 Rättvänd funktion. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir upplåst.

ST9800 Rättvänd funktion och kolvkontakt. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir upplåst. Passersystemet känner med hjälp av kolvkontakten om dörren är stängd eller öppen.

ST981 Omvänd funktion. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir låst.

ST9801 Omvänd funktion och kolvkontakt. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir låst. Passersystemet känner med hjälp av kolvkontakten om dörren är stängd eller öppen.

ST985 Omställbar funktion. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir låset eller upplåst beroende på slutbleckets inställning.

ST9805 Omställbar funktion och kolvkontakt. Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir låset eller upplåst beroende på slutbleckets inställning. Passersystemet känner med hjälp av kolvkontakten om dörren är stängd eller öppen.

Certifikat
 • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846.
 • Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
Teknisk information
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1A.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Brythållfasthet 11 kN (≈ 1 100 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck i upp till 0,4 kN (≈ 40 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Knacksäkrad.
 • Klarar utlåsning av hakregel eller rak regel.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST980 5867084 Elslutbleck STEP 98 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC.
ST980-12 5867085 Elslutbleck STEP 98 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC.
ST9800 5867086 Elslutbleck STEP 98 Preload. Rättvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST9800-12 5867087 Elslutbleck STEP 98 Preload. Rättvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST981 5867088 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omvänd funktion 24 V DC.
ST981-12 5867089 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omvänd funktion 12 V DC.
ST9801 5867090 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST9801-12 5867091 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST985 5867092 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omställbar funktion 24 V DC.
ST985-12 5867093 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omställbar funktion 12 V DC.
ST9805 5867094 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omställbar funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST9805-12 5867095 Elslutbleck STEP 98 Preload. Omställbar funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
Strömförbrukning STEP 98 Preload i rättvänd och omvänd funktion
 • 24 V DC: 85 mAh.
 • 12 V DC: 170 mAh.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

För dimensionering av strömförsörjning se installationsmanualen.

Kopplingsschema STEP 98 Preload

Måttskiss STEP 98 Preload

Montagestolpar

I stolpguiden är alla våra montagestolpar samlade. Klicka dig in på guiden och ange produktkategori och använd filtren för att se vilken produkt som är mest lämplig i din dörrmiljö.

Klicka här för att komma till Stolpguiden

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway