Styrenheter för STEP Motorlås

– Välj mellan ST300C och ST500C

Styrenhet ST300C

Styrenheten ST300C hanterar ett motorlås för koppling till passer­system, larm och annan väsentlig funktion.

 • Hanterar återinrymning.
 • Krypterad kommunika­tion OSDP AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Anslutningskabel mellan låshus och styrenhet kopplas via en plint i bakkant på låshuset.
 • Via en plint på styrenheten ansluts spänningsmatning +/- samt kommunikation A och B.

ST300C

Styrenhet ST500C

Styrenheten ST500C hanterar upp till två motorlås. Motorlåsen kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.

 • Hanterar återinrymning.
 • Krypterad kommunika­tion OSDP AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Anslutningskabel mellan låshus och styrenhet kopplas via en plint i bakkant på låshuset.
 • Via en plint på styrenheten ansluts spänningsmatning +/- samt kommunikation A och B.

 

 

Produktegenskaper
 • Krypterad kommunikation OSDP AES-128.
Statusindikeringar för
 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm
 • Programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande:
  • Vital open (dörr öppen)
  • Vital closed (dörr stängd och låst)
  • Service
  • Tamper
  • Exit alarm
  • Door alarm
  • Timer failed
  • Timer unlocked
  • Timer locked
  • Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)
  • By-pass funktion för ”Godkänd passage” på insidans trycke. 
Miljö
 • Styrenheterna klarar temperaturer från -5 till +70 grader.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST300C STEP Styrenhet ST300C. För STEP Motorlås.
ST500C STEP Styrenhet ST500C. För STEP Motorlås.
Strömförbrukning STEP Styrenhet ST300C och ST500C
 • Spänning: 10-30 V AC/DC
 • Strömförbrukning i vila : 69 mA vid 24 V DC.

För dimensionering av strömförsörjning se installationsmanualen.

Kopplingsschema STEP Styrenhet ST300C
Kopplingsschema STEP Styrenhet ST500C

Måttskiss STEP Styrenhet ST300C

 

Måttskiss STEP Styrenhet ST500C

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway