NU FÅR STEP 300-SERIEN ÄNNU FLER FUNKTIONER!

2024-05-08 Produktnyheter

Nu lanserar vi ytterligare två motorlås i 300-serien; STEP 350 och STEP 352. Serien är utvecklad för att öka intrångssäkerheten i dörrmiljöer som används högfrekvent och med dessa två nya lås täcker serien in alla tänkbara krav och funktionskombinationer.

Öppning via cylinderroddaren

Nya STEP 350 och STEP 352 öppnas via cylinderroddaren, vilket innebär att du kan låsa upp hakregel och fallkolv/automatikkolv med nyckel från utsidan och med vred eller nödutrymningsbeslag på insidan.

Låsen kan med fördel placeras i en larmad utrymningsväg och med STEP 352 kan du även beslå dörren med draghandtag på utsidan.

Serien som kombinerar alla krav och funktioner

Många dörrmiljöer är idag utrustade med fallås som kan hantera utrymning, återinrymning, brand- och tillgänglighetskrav, men till priset av en låg intrångssäkerhet. Det handlar om yttre och inre skalskyddsdörrar i flerbostadshus, sjukhus, kontor och kriminalvård etc.

Med STEP 300-serien motorlås slipper du kompromissa med intrångssäkerheten. Istället kan du säkerställa en kombination av alla funktioner och kravställningar ovan, och dessutom placera låsen i en dörrmiljö som används högfrekvent.

Beställning och leverans
  • •   STEP 350 och STEP 352 kommer preliminärt att ha leveransstart under Q4 2024.
  • •   Övriga motorlås i 300-serien, STEP 350S, STEP 351, STEP 351S och STEP 352S, finns redan på lager och är redo för beställning!
Vi hjälper dig!

Med STEP 300-serien har du nu möjlighet att placera motorlås i dörrmiljöer där det tidigare inte har varit ett alternativ. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning för just din dörrmiljö!

 

Läs mer om 300-serien här

 

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway