Friends arena

Över 300 STEP elslutbleck är installerade på Friends arena. Här finns en kombination av flera olika typer av elslutbleck vilket ger en hög flexibilitet och driftsäkerhet samtidigt som de skapar trygghet för besökarna.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway