Dokument & verktyg

Här har vi samlat alla typer av dokument som rör våra produkter, som installationsmanualer, prestandadeklarationer och CE-certifikat. Du hittar också våra populära guider som kan underlätta ditt val av elslutbleck eller montagestolpar.

Montagestolpar

Med över 500 olika varianter har vi montagestolpar för alla typer av karmar och profilsystem. I Stolpguiden hittar du hela sortimentet.

Läs mer

Utbytesguiden

Specifika lösningar som kan underlätta ditt val av montagestolpe och lås vid förändring av dörrfunktion eller byte av elslutbleck.

Läs mer

Projekteringsguiden

Använd Projekteringsguiden för att snabbt se vilka produkter som går att kombinera med olika krav och funktioner.

Läs mer

Dokumentation

På flikarna nedan hittar du all typ av dokumentation som rör våra elektromekaniska lås, som till exempel certifikat, prestandadeklarationer och installationsanvisningar.

Produktstandarder

Alla våra elslutbleck är klassade fullt ut mot gällande svenska och europeiska standarden för elslutbleck, SS-EN 14846. Efter provning hos RISE har vi fått ut certifikat och P-märkningar för våra produkter.

Alla elslutbleck är CE-märkta

CE-märket är en symbol som innebär att vi som tillverkare garanterar att vissa krav är uppfyllda och att korrekta kontroller har genomförts. På CE-märkningen kan du utläsa information över produktens prestanda, exempelvis hur väl den kan stå emot en brand. Alla STEP elslutbleck har en prestandadeklaration och är CE-märkta.

Elslutbleck för branddörrar

En del av våra elslutbleck är CE-märkta som brandprodukt. Det är produkter som har genomgått och klarat olika typer av brandtester genomförda av en oberoende tredje part. Vi har produkter som kan användas i typgodkända eller CE-märkta dörrar upp till brandteknisk klass E/EI120.

Elslutbleck för säkerhetsdörrar

Vi har elslutbleck som är testade och godkända att användas i säkerhetsdörrar ända upp till RC4 (krav för dörrar i skyddsklass 3) enligt standarden för inbrottsskyddande dörrar, SS-EN 1627.

Miljöbedömningssystem

Många av våra produkter är värderade i olika typer av miljösystem, som SundaHus och Byggvarubedömningen. Miljösystemen fungerar som verktyg för att enkelt kunna jämföra olika produkter med varandra och därefter kunna göra ett mer medvetet materialval. På SundaHus och Byggvarubedömningen kan du hitta våra produkter i deras webbaserade produktkataloger.

StepLock produktkatalog

I vår produktkatalog hittar du hela vårt sortiment av elektromekaniska lås och montagestolpar. Här finns även en företagspresentation och våra populära guider samlade.

Kontakta oss om du vill ha ett tryckt exemplar av katalogen.

Installationsanvisningar

Här har vi samlat alla installationsanvisningar i för våra elektromekaniska lås.

Installationsanvisningar för montagestolpar hittar du under respektive stolpe.

Prestandadeklarationer, DOP

Alla våra elslutbleck och eltryckeslås har en prestandadeklaration och är CE-märkta.

Prestandadeklarationen, eller DOP (declaration of performance), redovisar produkternas egenskaper och ligger till grund för att de ska kunna CE-märkas. Redovisningen sker på samma sätt inom hela EU, för att det ska vara enkelt att jämföra olika produkter med varandra.

I prestandadeklarationen hittar du information om vad produkten är tänkt att användas till, vem som tillverkat den och var den provats.

CE certifikat

Alla våra elslutbleck och eltryckeslås är CE-märkta. Det innebär att produkterna uppfyller kraven i standarden SS-EN 14846:2008.

P-märke certifikat

Många av våra produkter är märkta med kvalitetsmärket P, RISE-koncernens eget kvalitetsmärke. Det är en frivillig märkning som innebär att en produkt har blivit noggrant provad och godkänd av en oberoende part.

Märkningen innebär dels att produkten har blivit typprovad, dels att tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE. Minimum för en P-märkt produkt är gällande lag- och myndighetskrav, men ofta har en P-märkt produkt även klarat högre krav som marknaden har ställt.

 

    Declaration of conformity
  • Declaration of conformity DOC-02-EN
Översättningstabell

Här hittar du en tabell med Assas motsvarigheter av STEP Mekaniska lås och STEP Exit nödutrymningsbeslag.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway