Dokument & guider

Här har vi samlat alla våra populära guider som underlättar ditt val av produkter och tillbehör, välj mellan Stolpguiden, Exitguiden, Projekteringsguiden och Utbytesguiden. Här hittar du också alla dokument som rör våra produkter, som installationsmanualer, prestandadeklarationer och CE-certifikat.

 

Exitguiden

I Exitguiden kan du snabbt få fram vilken nödutrymningsbeslag som passar kraven och behoven i just din dörrmiljö.

Gå till Exitguiden

Projekteringsguiden

Använd Projekteringsguiden för att snabbt se vilka produkter som går att kombinera med olika krav och funktioner.

Gå till Projekteringsguiden

Utbytesguiden

I PDF-dokumentet Utbytesguiden hittar du specifika lösningar som kan underlätta ditt val av montagestolpe och lås vid förändring av dö...

Gå till Utbytesguiden (PDF)

Dokumentation

På flikarna nedan hittar du all typ av dokumentation, till exempel certifikat, prestandadeklarationer och installationsanvisningar.

Produktstandarder

Alla våra produkter är klassade fullt ut mot gällande svensk och europeisk standard SS-EN 14846. Efter provning hos RISE har vi fått ut certifikat och P-märkningar för våra produkter.

Alla produkter är CE-märkta

CE-märket är en symbol som innebär att vi som tillverkare garanterar att vissa krav är uppfyllda och att korrekta kontroller har genomförts. På CE-märkningen kan du utläsa information över produktens prestanda, exempelvis hur väl den kan stå emot en brand. Alla våra produkter har en prestandadeklaration och är CE-märkta.

Produkter för branddörrar

En del av våra produkter är CE-märkta som brandprodukt. Det har genomgått och klarat olika typer av brandtester genomförda av en oberoende tredje part. Vi har produkter som kan användas i typgodkända eller CE-märkta dörrar upp till brandteknisk klass E/EI120.

Produkter för säkerhetsdörrar

Vi har produkter som är testade och godkända att användas i säkerhetsdörrar ända upp till RC4 (krav för dörrar i skyddsklass 3) enligt standarden för inbrottsskyddande dörrar, SS-EN 1627.

Miljöbedömningssystem

Många av våra produkter är värderade i olika typer av miljösystem, som SundaHus och Byggvarubedömningen. Miljösystemen fungerar som verktyg för att enkelt kunna jämföra olika produkter med varandra och därefter kunna göra ett mer medvetet materialval. På SundaHus och Byggvarubedömningen kan du hitta våra produkter i deras webbaserade produktkataloger.

StepLock produktbroschyrer

I våra produktbroschyrer hittar du samlad information om våra olika produktkategorier.

Kontakta oss gärna om du vill ha ett tryckta exemplar.

Installationsanvisningar

Här har vi samlat alla installationsanvisningar i för våra elektromekaniska lås.

Installationsanvisningar för montagestolpar hittar du under respektive stolpe i Stolpguiden.

Prestandadeklarationer, DOP

Alla våra produkter har en prestandadeklaration och är CE-märkta.

Prestandadeklarationen, eller DOP (declaration of performance), redovisar produkternas egenskaper och ligger till grund för att de ska kunna CE-märkas. Redovisningen sker på samma sätt inom hela EU, för att det ska vara enkelt att jämföra olika produkter med varandra.

I prestandadeklarationen hittar du information om vad produkten är tänkt att användas till, vem som tillverkat den och var den provats.

    Prestandadeklarationer, DOP STEP Motorlås
  • För STEP 550, STEP 551, STEP 552, STEP 535 och STEP 535-25 DOP-550-03-EN
  • För STEP 550, STEP 551, STEP 552, STEP 535 och STEP 535-25 DOP-550-03-SV
    Prestandadeklarationer, DOP STEP Exit nödutrymningsbeslag
  • För STEP Exit DOP-EXIT-01-EN
CE certifikat

Alla våra produkter är CE-märkta. Det innebär att produkterna uppfyller kraven i standarden SS-EN 14846:2008.

P-märke certifikat

Många av våra produkter är märkta med kvalitetsmärket P, RISE-koncernens eget kvalitetsmärke. Det är en frivillig märkning som innebär att en produkt har blivit noggrant provad och godkänd av en oberoende part.

Märkningen innebär dels att produkten har blivit typprovad, dels att tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE. Minimum för en P-märkt produkt är gällande lag- och myndighetskrav, men ofta har en P-märkt produkt även klarat högre krav som marknaden har ställt.

 

    Declaration of conformity
  • Declaration of conformity DOC-02-EN

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway