ST9569H

Utskiftningsstolper

39x410mm

Leppemål 12.5mm

Passer til
El-sluttstykke STEP 92 Preload

Stolpe erstatter eksiterende uttak tilsvarende Kaba Delta 6213 for høyrehengslet dør. Tilpasset tofallelås.

Tilpasset for byte fra Modul til Connect.

Dokumenter

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway