Prosjekteringsguiden

Prosjekteringsguiden er et verktøy for installatører og prosjekterende eller beskrivende konsulenter. Prosjekteringsguiden gir en oversikt over en rekke løsninger for dørmiljøer med elektrisk avlåsning. Løsningene tar utgangspunkt i ulike krav som normalt stilles til dørmiljøet, være seg offentlige krav eller de krav som settes fra bruker eller eier. Les mer om de ulike kravene i de grå filterboksene under.

Elektrisk avlåsning innebærer adgang-/styresystem som kortleseranlegg, brann, porttelefonsystemer, kodelåser, sensorer eller andre impulsgivere. Henvisninger til betjening via adgangssystem i løsningsforslagene begrenser seg ikke nødvendigvis til kortleser.

Det er opp til installatør eller tilbyder å definere konkret fabrikat og artikkelnummer, samt eventuelle spesielle funksjoner og egenskaper. Et eksempel er “Sylindersett”, hvor installatør eller tilbyder definerer hvorvidt det benyttes dobbeltsylinder eller sylinder/knappvrider. Et annet eksempel kan være montasjestolper til el-sluttstykker.

Når det gjelder elektromekanisk lås er det utelukkende beskrevet STEP produkter med de unike funksjoner og egenskapene som følger. Alle STEP produkter er klassifisert fullt ut mot gjeldene standard for el-sluttstykker, EN-14846.

Husk at du uansett alltid er velkommen til å kontakte oss dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til ytterligere løsningsforslag!

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil.

Gjør dine valg i de grå filterboksene for å generere dine løsninger:

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway