Lindelia bo- og behandlingssenter

Lindelia legger høyt og fritt på Gjettum, med utsikt over Oslofjorden i sør og til Kolsåstoppen i nord. Det er sentralt med T-banestasjon og gode bussforbindelser.

Bo- og behandlingssentret rommer 131 beboerplasser, bestående av 3 etasjer og underjordisk parkeringskjeller.

Lindelia er Bærums nyeste sykehjem, topp moderne og utstyrt med mye velferdsteknologi som gjør hverdagen for beboerne og medarbeidere bedre.

Velferdsteknologien legger til rette for at beboerne opplever verdighet og trygghet tilpasset sine behov, samt for at de trygt kan bevege seg ute og inne. For medarbeidere er velferdsteknologien en trygghet for at det gis nødvendig helsehjelp når det trengs, uten å forstyrre unødig.

Beboerne har store flotte rom med eget bad som er godt tilrettelagt. Avdelingene er delt opp i tre enheter med åtte beboere i hver enhet. Det er eget oppholdsrom og kjøkken tilknyttet enhetene.
Det er viktig at beboerne så langt som mulig får leve livet sitt etter sine ønsker og behov i samarbeid med de som jobber der, pårørende, venner og frivillige.

Lindelia bo- og behandlingssenter
  • Prosjekttype Bo- og behandlingsenter og omsorgsboliger
  • Sted Gjettum, Sandvika
  • Bruttoareal 13 400 m²
  • Miljøtiltak Passivhus – standard og fjernvarme
  • Byggherre Bærum Kommune

Bo- og behandlingssenter har en rekke høye krav til både brann-, rømnings- og driftssikkerhet samt funksjonalitet i dørmiljøene. STEP produkter ivaretar funksjonalitet og driftssikkerhet som kan være livsviktig.

STEP 40 Preload –med listetrykkteknikk

Et lite elektrisk sluttstykke som setter en høy standard for dagavlåsning. Den velkjente STEP-kvaliteten i kombinasjon med listetrykkteknikk gir en høy driftssikkerhet.

STEP 90 Preload – branngodkjent med listetrykkteknikk

Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent E/EI 120.

STEP 92 Preload – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsning på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak. Branngodkjent E/EI 120.

STEP 120 – kraftfull ytelse, høy driftssikkerhet

En solenoidlås utviklet for daglåsing. Låsen har flere fleksible egenskaper og kan benyttes i dørmiljøer med både brann- og rømningskrav. Branngodkjent E/EI 120.

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway