Ullensaker Svømmehall

På Gystadmarka etableres et 6400 kvadratmeter stort bygg. Den nye svømmehallen ferdigstilles i slutten av 2020. Ullensaker har med dette en ny storstue å invitere innbyggere og tilreisende inn i.

Svømmehallen på Gystadmarka i Ullensaker bygges ved siden av den eksisterende flerbrukshallen.

Ullensaker svømmehall vil bestå av seks bassenger, en sklie, to badstuer og tre stupebrett. I tillegg blir det kafé med servering av mat og drikke. Svømmehallen har bassenger i ulike størrelser, og fasiliteter som heve-senke-bunn og eget stupebasseng, noe som gir mange nye muligheter for vannidrett.

Ullensaker Svømmehall KF
  • Sted Ullensaker
  • Prosjekttype Svømmehall
  • Byggherre Ullensaker Kommune
  • Arkitekt Nuno Arkitektur AS
  • Entreprenør Seby
  • Installatør Ingeborg Beslag & Låssystemer AS
STEP elektrisk avlåsning

Dørmiljøene i Ullensaker svømmehall inneholder STEP elektriske sluttstykker. Produktene kjennetegnes av solid design og gode materialvalg, noe som bidrar til driftssikkerhet og lang levetid.

STEP 40 Preload –med listetrykkteknikk

Et lite elektrisk sluttstykke som setter en høy standard for dagavlåsning. Den velkjente STEP-kvaliteten i kombina­sjon med listetrykkteknikk gir en høy driftssikkerhet.

STEP 92 Release – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk og rømningsdørterminal

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsning på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak. Det tåler en veldig høy belastning og åpner i en nødsituasjon tross trykk på låset.

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway