Verdal Bo- og behandlingssenter

Verdal Bo- og behandlingssenter bygges i Stiklestad Alle mellom Verdal Bo- og helsetun og Verdal Videregående skole.

Bygget er på ca. 12 000 m² i tre etasjer. Funksjonene i korttidsavdelingen vil være rehabilitering, lindrende, behandling, avlastning og kommunale akuttsenger. Foruten rom og funksjoner knyttet til institusjonsdrift vil Bo- og behandlingssenteret ellers inneholde;

 • Produksjonskjøkken og kafe/kantine
 • Aktivitetstilbud for eldre
 • Hår- og fotpleie
 • Kulturrom
 • Forvaltningskontor for helse- og omsorgstjenester
 • Base for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
 • Kontor for virksomhetsledere og fagkoordinatorer i helse
 • Læringsrom og møterom

Bygging av det nye Bo- og behandlingssenteret ble startet i desember 2019, og er planlagt ferdigstilt i desember 2021.

STEP er del av den elektriske avlåsningen på Verdal Bo- og behandlingssenter.

STEP 110 – med patentert DirectDrive®

STEP 110 er en solenoidlås utstyrt med patentert DirectDrive®-funksjon noe som innebærer en myk og behagelig opplevelse ved betjening av dørvrideren med minimalt effekttap overfor vriderfallen. CE-merket i henhold til SS-EN 14846: 2008 i brannteknikk klasse E/EI 120.

STEP 90 Preload – branngodkjent med listetrykkteknikk

Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent opp til E/EI 120.

STEP 92 Release – Dobbelt el-sluttstykke for dører med rømningsdørterminal

For rømningsdører hvor brannkrav skal kombineres med rømningsdørterminal eller nødbryter. Det tåler en veldig høy belastning og åpner i en nødsituasjon tross trykk på døren. El-sluttstykket har to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Branngodkjent opp til E/EI 120.

Verdal Bo- og behandlingssenter
 • Prosjekttype Bo- og behandlingssenter
 • Sted Verdal, Trøndelag
 • Bruttoareal 12 000 m²
 • Byggherre Verdal Kommune
 • Totalentreprenør Veidekke entreprenør
 • Låsesmed Bravida Norge AS avd. Brann, Sikkerhet og Lås

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway