Har du kompetanse eller erfaring som kan komplettere vår virksomhet?

Vi står for hele produksjonsprosessen fra konstruksjon, utvikling til produksjon av markedsledende elektromekaniske låser. Vårt innovative arbeid og et kontinuerlig fokus på forbedring driver oss hele tiden frem til nye løsninger for ulike type dørmiljøer og krav.

De komplekse produktene og løsningene krever gode forhold og engasjerte medarbeidere i alle forretningsområder. Vi i StepLock har kompetanse, erfaring, kunnskap og mennesker med individuelle ferdigheter som kan utvikle, produsere og distribuere alt.

Vil du bli en av oss?

Vi søker alltid personer som kan være med å komplettere vår virksomhet med sin kompetanse og erfaring.

Har du kompetanse eller erfaring som kan komplettere vår virksomhet?

Vi søker personer som kan være med å komplettere vår virksomhet med sin kompetanse og erfaring.

Les mer

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway