Lansering av STEP Prosjekteringsguide

2020-01-24 Nyheter
Vi lanserer STEP Prosjekteringsguide for våre kunder og samarbeidspartnere og fortsetter med det å tilføre våre produkter teknisk og kommersiell merverdi.

Prosjekteringsguiden er et verktøy for installatører og prosjekterende eller beskrivende konsulenter. Prosjekteringsguiden gir en oversikt over en rekke løsninger for dørmiljøer med elektrisk avlåsning. Løsningene tar utgangspunkt i ulike krav som normalt stilles til dørmiljøet, være seg offentlige krav eller de krav som settes fra bruker eller eier.

Prosjekteringsguiden beskriver dørmiljøets funksjon ved normal bruk og ved nødåpning. Beskrevne produkter utover STEP produkter er generelle, nøytrale og definerer funksjon.

Åpne Prosjekteringsguiden her

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway