Hva skal døren bestykkes med i klasse 3?

2024-04-25 Produktnyheter

Dette er ikke et uvanlig spørsmål vi mottar i hverdagen.

Spørsmålet dukker gjerne opp da det i kravspesifikasjoner refereres til for eksempel klasse 3. Det er viktig å merke seg at referanser til «Klasse 3» kan være tvetydige, og det er nødvendig å avklare hvilket regelverk eller publikasjon som benyttes. Er det snakk om risikoklasser, beskyttelsesklasser, låsklasser eller RC-klasser? Eller kanskje det er brannklasser eller grades?

Felles for disse referansene er at alle har klassifiseringer og er relevante for dørmiljøet. Hver av disse har sine egne premisser og formål. Med dette kan vi si at klasse 3, kan bety så mangt. Det er viktig å alltid identifisere hvilken kilde klassen referer til.

Vår gratis rådgivning om beslagløsninger og funksjonsbeskrivelser i dørmiljøet bygger på mange års erfaring med regler, forskrifter og standarder. Vi kombinerer denne kunnskapen med en dyp forståelse for dørmiljøet for å kunne veilede og hjelpe deg med å navigere gjennom de ulike klassifiseringene innen sikkerhet, brann og rømning.

Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å velge riktige løsninger for ditt behov.

Kontakt oss

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway