Eiendomsutvikling i Drammen med Union eiendomsutvikling

Fra år 2000 har Union eiendomsutvikling utviklet bydelen Union Brygge. Bydelen er i dag en moderne bydel med både nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Fra år 2000 har Union eiendomsutvikling utviklet bydelen Union Brygge. Bydelen er i dag en moderne bydel med både nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Det aller første store prosjekt er Union Brygge, som består av 11 kvartaler på Grønland i Drammen. Området strekker seg fra Statens Hus i øst til Øvre Sund bro i vest, på begge sider av gaten Grønland. Union Brygge er lokalisert langs elvebredden i Drammen, og er av landets største tranformasjonsprosjekter. Papirfabrikker har tidligere dominert Union Brygge, som nå består av leiligheter, kultursenter, næringsvirksomhet, butikker, hotell, høyskole og bibliotek. Daglig er det ca. 9000 besøkende til området, og stor aktivitet i de mer enn 100 virksomhetene her.

STEP er del av den elektriske avlåsningen i bydelen Union Brygge. StepLock er markedsledende innen elektromekanisk låsning. I vårt sortiment finner du elektriske sluttstykker, solenoidlås og andre typer elektromekaniske og mekaniske låser som øker driftssikkerheten i alle typer dørmiljøer.

                 

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway