Høy sikkerhet på det nye Munchmuseet

Vår verdenskjente kunstner Edvard Munch testamenterte alt av malerier, skisser, fotografier og skulpturer som han selv eide til Oslo kommune. I 2008 ble det bestemt at det skulle bygges et nytt museum for Munchs kunst og Stenersen-samlingen i Bjørvika. Etter en arkitekturkonkurranse, ble det i 2009 klart at Juan Herreros’ forslag Lambda var utpekt som vinner.

Det nye Munchmuseet er et tretten-etasjers, relativt smalt bygg som står på en tre-etasjers base. Basen vil huse ulike publikumsrettede funksjoner, mens den vertikale strukturen vil ha rom for utstillinger, verksteder og andre interne funksjoner.

Bygget vil fungere som en motsats til byggene rundt, spesielt det horisontalt orienterte Operahuset. Det nye Munchmuseet er designet med en fasade med mye glass, slik at fjordlandskapet bringes inn i bygget.

STEP elektromekaniske låser

Bygget har ulike elektromekaniske låser som er del av løsningene som sikrer krav mot rømning, brann og innbrudd. For å ivareta alle de ulike kravene overfor alle brukere er det blant annet benyttet et utvalg av STEP el-sluttstykker.

STEP 90 Preload – branngodkjent el-sluttstykke med listetrykkteknikk

STEP 90 Preload er markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk.

STEP 18 Secure – FG godkjent el-sluttstykke for hakereilelås

STEP 18 Secure gir høyeste innbruddssikkerhet med en slitesterk og rask låsing og opplåsing. Perfekt egnet for installasjon i dører med et høyt antall inn- og utpasseringer tross høye krav på innbrudssikkerhet.

Felles for STEP produktene er den velkjente listetrykk­teknikken ivaretar dørens åpning selv om den utsettes for høyt trykk.

Byggherre: Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg
Entreprenør: Hent Entreprenør

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway