Økern Portal

I 2020 står Oslos mest fremtidsrettede bygg klart på Økern. Her skaper vi et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø i et næringsbygg som tilbyr alt fra fleksible kontorlokaler til restaurant- og kulturopplevelser for ansatte og beboere i området.

Økern Portal blir Oslos mest unike næringsbygg, et sted der næring og nærmiljø møtes. Dette er en ny tenkemåte i Norge. Bygget huser både arbeidsliv og byliv, og pulserer fra morgen til kveld.

55 000 m2 store Økern Portal skal bli en naturlig del av bylivet i Hovinbyens sentrum, Økern. Samtidig som bygget huser tilpassede og fleksible kontorlokaler og arbeidssoner blir det et naturlig samlingssted for lokalbefolkningen. Folk inviteres inn i bygget og byggets uteområder, og kan bruke det til fritid, daglige tjenester og rekreasjon.

Økern Portal har et totalareal på rundt 75 000 m2. Av dette blir ca. 48 000 m2 kontorlokaler og over 7 000 m2 til utadrettet virksomhet som kafeer, bakeri, restauranter, frisør, helsetjenester og andre tilbud til ansatte og beboere i området. Hotell- eller boligdelen
i Lørenfaret 3 vil gi ytterligere 8000 m2.

Innbrudd-, brann- og rømningssikkerheten på Økern Portal ivaretas med STEP elektriske sluttstykker.

STEP 90 Preload – branngodkjent med listetrykkteknikk

Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent E/EI 120.

STEP 92 Preload – dobbelt el-sluttstykke for dører med dørautomatikk

Et el-sluttstykke med to sluttstykkefaller tilpasset for vriderfalle og sylinderfalle i en tofallelås. Med separat elektrisk låsning på hver falle blir mulighetene større for dører med dørautomatikk eller håndtak. Branngodkjent opp til E/EI 120.

Økern Portal
  • Sted Oslo
  • Prosjekttype Næringsbygg
  • Byggherre Oslo Pensjonsforsikring
  • Arkitekt DARK Arkitekter
  • Totalentreprenør Vedal Entreprenør
  • Installatør OneCo Technologies

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway