» Montasjestolper  |  » Koblingsskjema

El-sluttstykke STEP 18 Secure

FG godkjent el-sluttstykke for hakereilelås

STEP 18 Secure gir høyeste innbruddssikkerhet med en slitesterk og rask låsing og opplåsing. Perfekt egnet for installasjon i dører med et høyt antall inn- og utpasseringer tross høye krav på innbrudssikkerhet. STEP 18 Secure er i RC-utførelse godkjent for avlåsning av sikkerhetsdører opptil RC4.

Branngodkjent opp til E/EI 60.

Godkjent rømning med nødvrider eller nødbryter

STEP 18 Secure kan kombineres med rømningslås i henhold til SS-EN 179 for å få en høy rømningssikkerhet ved brann eller annen rømningssituasjon.

STEP 18 Secure kan også monteres i en rømningsvei som åpnes med nødbryter. Den velkjente listetrykkteknikken ivaretar dørens åpning selv om den utsettes for høyt trykk.

Høyeste sikkerhet for dører med høy trafikk

Med STEP 18 Secure får du den høyeste sikkerhet i dører som skal kunne åpnes ofte og raskt. Full bruddstyrke oppnås i både rettvendt og omvendt funksjon. STEP 18 Secure i RC-utførelse for innbruddsklassifiserte dører. Sertifisert for innbruddsbeskyttelse i Klasse 2A og 2B i henhold til SSF 3522 (FG-310:2).

Etter testing ved RISE er et utvalg av STEP 18 Secure, godkjent for låsing av sikkerhetsdører i klasse RC3 og RC4 i henhold til EN 1627, samt .

Med STEPs unike listetrykkteknikk

Et vanlig problem er at døren utsettes for trykk, eksempelvis på grunn av at døren er litt skjev eller at det samlet seg grus eller snø på terkelen. STEP 18 Secure er utstyrt med STEPs unike listetrykkteknikk som gjør at døren kan låse opp, selv når den utsettes for trykk på opp til 500 kg.

 • Tetningslister og trykkforskjeller – listetrykksfunksjonen gjør at døren alltid kan låses opp, selv om dørlåsen står i spenn mot el-sluttstykket.
 • Dørautomatikk – listetrykksfunksjonen i kombinasjon med en rask opplåsing gjør at døren åpnes raskt og uten risiko for å sette seg fast.
 • Rømningsdører – listetrykksfunksjonen sørger for at brannalarmen kan oppheve låsingen tross trykk mot døren som følge av press fra folkemasser, tetningslister, trykkforskjeller eller dører som har seget.
Bredt utvalg av montasjestolper

Til STEP 18 Secure finnes et stort utvalg montasjestolper i rustfritt stål.

STEP 18 Secure Hakregelelslutbleck

Funksjonsbeskrivelse
 • Leppen aktiveres elektrisk via adgangssystem, kodelås eller lignende og låser opp (rettvendt funksjon).
 • Leppen aktiveres elektrisk via adgangssystem, kodelås eller lignende og blir låst (omvendt funksjon).
 • Adgangssystemet vil med hjelp av mikrobryteren vite om døren lukket eller åpen.
 • Adgangssystemet vil med hjelp av sperrekontakten vite om el-sluttstykket er låst eller ulåst.
 • Velg om el-sluttstykket skal passe til høyre- eller venstrehengslet dør, ha rettvendt eller omvendt funksjon, 24 V eller 12 V samt hvilken tykkelse som gjelder for låskassens reile.
 • STEP 18 Secure i RC-utførelse er godkjent for låsing av sikkerhetsdører i klasse RC3 og RC4 sammen med ASSA 511, i henhold til SS-EN 1627.

Se funktsjonstabell

Sertifikat
 • Durability: Grade Y i henhold til SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M i henhold til SS-EN 14846.
 • Security: Grade 7 i henhold til SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 3 (rettvendt) Grade 1 (omvendt) enl. SS-EN 14846.
 • Branngodkjent.
Tekniske data
 • Mikrobryter, enpolet vekslende, maks 30 V DC, 1 A.
 • Beskyttelsesdiode er innebygget.
 • Bruddstyrke 15 kN (≈ 1 500 kg).
 • Åpner tross listetrykk på 5 kN (≈ 500 kg) i rettvendt og omvendt funksjon.
 • Sjokksikker.
 • 5 meter tilkoblingskabel er inkludert.
Artikkelnummer E-nr Beskrivelse
ST180-A 7 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, venstre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-A 7 mm 10 M El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, venstre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 10 m kabel.
ST180-A 9 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, venstre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-A12 7 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, venstre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-A12 9 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, venstre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-B 7 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, høyre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-B 7 mm 10 M El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, høyre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 10 m kabel.
ST180-B 9 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, høyre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-B12 7 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, høyre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-B12 9 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, høyre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-C 10 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, venstre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-C 12 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, venstre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-C12 10 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, venstre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-C12 12 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, venstre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-D 10 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, høyre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-D 12 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, høyre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-D12 10 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, høyre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-D12 12 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, høyre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-A 7 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, venstre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-A 7 mm 10 M El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, venstre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 10 m kabel.
ST181-A 9 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, venstre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-A 9 mm 10 M El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, venstre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 10 m kabel.
ST181-A12 7 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, venstre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-A12 9 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, venstre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-B 7 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, høyre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-B 7 mm 10 M El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, høyre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 10 m kabel.
ST181-B 9 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, høyre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-B 9 mm 10 M El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, høyre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 10 m kabel.
ST181-B12 7 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, høyre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-B12 9 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, høyre tilpasset for moderne falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-C 10 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, venstre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-C 12 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, venstre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-C12 10 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, venstre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-C12 12 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, venstre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-D 10 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, høyre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-D 12 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, høyre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-D12 10 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, høyre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST181-D12 12 mm El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, høyre tilpasset for klassisk falleplassering. Inkl. 5 m kabel.
ST180-AS El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, venstre. For RC-klassifiserte sikkerhetsdører med Assa 511.
ST180-AS12 El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, venstre. For RC-klassifiserte sikkerhetsdører med Assa 511.
ST180-BS El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC, høyre. For RC-klassifiserte sikkerhetsdører med Assa 511.
ST180-BS12 El-sluttstykke STEP 18 Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC, høyre. For RC-klassifiserte sikkerhetsdører med Assa 511.
ST181-AS El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, venstre. For RC-klassifiserte sikkerhetsdører med Assa 511.
ST181-AS12 El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, venstre. For RC-klassifiserte sikkerhetsdører med Assa 511.
ST181-BS El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC, høyre. For RC-klassifiserte sikkerhetsdører med Assa 511.
ST181-BS12 El-sluttstykke STEP 18 Secure. Omvendt funksjon 12 V DC, høyre. For RC-klassifiserte sikkerhetsdører med Assa 511.
Strømforbruk STEP 18 Secure
Rettvendt funksjon
 • 24 V DC + 15 % – 10 %, 313 mA ulåst
 • 12 V DC + 15 % – 10 %, 639 mA ulåst
Omvendt funksjon
 • 24 V DC + 15 % – 10 %,  267 mA max, 126 mA låst
 • 12 V DC + 15 % – 10 %, 545 mA max, 98 mA låst

Strømforbruk 0 mA i upåvirket tilstand (rettvendt = låst, omvendt = ulåst)

Koblingsskjema STEP 18 Secure

Målsatt tegning STEP 18 Secure

Montasjestolper

I stolpeguide er hele sortimentet samlet. Angi produktkategorie og bruk filtrene for å se hvilken produkt som er best egnet i ditt dørmiljø.

Klikk her for å komme til stolpeguiden

Tilbehør

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway