» Montasjestolper  |  » Koblingsskjema

El-sluttstykke STEP 15 Secure

– Kraftig el-sluttstykke for reilelås

STEP 15 Secure takler ekstreme innbruddskrefter og er tilpasset dører med høye sikkerhetskrav. STEP 15 Secure er rask og slitesterk, en fordel når mange inn- og utpasseringar skal finne sted samtidig som sikker avlåsning mellom hver passering skal iverats.

Funksjon

STEP 15 Secure har en falle som låser døren direkte når den lukker ved at reilen eller hakereilen i låskassen låses bak en falle i herdet stål. For høyeste sikkerhet skal låsenheten bestykkes med dobbelsylinder. Døren åpnes normalt via adgangskontrollsystemet,  men kan også åpnes med nøkkel eller knappevrider.

Høy sikkerhett

Den ekstremt kraftige konstruksjonen er både slitesterk og megt motstandsdyktig ved angrep.

Med STEPs unike listetrykkteknikk

Et vanlig problem er at døren utsettes for trykk, eksempelvis på grunn av at døren er litt skjev eller at det samlet seg grus eller snø på terkelen. STEP 15 Secure er utstyrt med STEPs unike listetrykkteknikk som gjør at døren kan låse opp, selv når den utsettes for trykk på opp til 500 kg.

 • Tetningslister og trykkforskjeller – listetrykksfunksjonen gjør at døren alltid kan låses opp, selv om dørlåsen står i spenn mot el-sluttstykket.
 • Dørautomatikk – listetrykksfunksjonen i kombinasjon med en rask opplåsing gjør at døren åpnes raskt og uten risiko for å sette seg fast.
 • Rømningsdører – listetrykksfunksjonen sørger for at brannalarmen kan oppheve låsingen tross trykk mot døren som følge av press fra folkemasser, tetningslister, trykkforskjeller eller dører som har seget.
Forsterkningsbeslag

Ytterligere forsterkning av innfestingen ivaretas av forsterkningsbeslag som monteres på insiden og utsiden av karmen. Disse kobles sammen med gjengestenger og hylsemuttere.

Tekniske data STEP 15 Secure
 • Branngodkjent opp til brannteknisk klasse E/EI 60.
 • Falle i herdet stål, hus og montasjestolpe i rustfritt stål.
 • Bruddstyrke: 16 kN (≈ 1600 kg).
 • Garanterer åpning tross listetrykk på 5 kN (≈ 500 kg). Gjelder kun STEP 15 Secure med artikelnummer ST664-J, ST664-J 12, ST664-N, og ST664-N 12.
 • Beskyttelsesdiode er innebygget.
 • Sjokksikker.
 • 11 W 100 % ED.
Artikkelnummer E-nr Beskrivelse
ST664-C El-sluttstykke STEP 15 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC. Høyre. Inkl mikrobryter og sperrekontakt.
ST664-C12 El-sluttstykke STEP 15 Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC. Høyre. Inkl mikrobryter og sperrekontakt.
ST664-G El-sluttstykke STEP 15 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC. Venstre. Inkl mikrobryter og sperrekontakt.
ST664-G12 El-sluttstykke STEP 15 Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC. Venstre. Inkl mikrobryter og sperrekontakt.
ST664-B El-sluttstykke STEP 15 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC. Høyre. Inkl mikrobryter.
ST664-B12 El-sluttstykke STEP 15 Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC. Høyre. Inkl mikrobryter.
ST664-F El-sluttstykke STEP 15 Secure. Rettvendt funksjon 24 V DC. Venstre. Inkl mikrobryter.
ST664-F12 El-sluttstykke STEP 15 Secure. Rettvendt funksjon 12 V DC. Venstre. Inkl mikrobryter.
ST664-J El-sluttstykke STEP 15 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC. Høyre. Inkl mikrobryter.
ST664-J12 El-sluttstykke STEP 15 Secure. Omvendt funksjon 12 V DC. Høyre. Inkl mikrobryter.
ST664-N El-sluttstykke STEP 15 Secure. Omvendt funksjon 24 V DC. Venstre. Inkl mikrobryter.
ST664-N12 El-sluttstykke STEP 15 Secure. Omvendt funksjon 12 V DC. Venstre. Inkl mikrobryter.
Strømforbruk STEP 15 Secure
Rettvendt funksjon
 • 24 V DC + 15 % – 10 %. 458 mA max.
 • 12 V DC + 15 % – 10 %. 917 mA max.
Omvendt funksjon
 • 24 V DC + 15 % – 10 %. 458 mA, max 160 mA.
 • 12 V DC + 15 % – 10 %. 917 mA, max 423 mA.

Strømforbruk 0 mA for vriderfalle i upåvirket tilstand (rettvendt = låst, omvendt = ulåst)

Koblingsskjema STEP 15 Secure

 

Målsatt tegning STEP 15 Secure

STEP 15 i venstre utførelse

Montasjestolper

I stolpeguide er hele sortimentet samlet. Angi produktkategorie og bruk filtrene for å se hvilken produkt som er best egnet i ditt dørmiljø.

Klikk her for å komme til stolpeguiden

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway