Automatiske kantskåter STEP 22

Automatiske kantskåter med listetrykkteknikk

STEP 22 automatiske kantskåter for tofløyede dører hvor dørene lukker mot hverandre. De er utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk som gjør at døren åpner, selv når den utsettes for høyt trykk.

Automatiske kantskåter benyttes i i tofløyede dører hvor dørene lukker mot hverandre. Det dørbladet som lukker først kalles passivt dørblad og det som stenges sist kalles aktiv dørblad.

STEP 22 Automatisk kantregel

Funksjon

De automatiske kantskåtene monteres vanligvis i topp og bunn i det passiva dørbladet, i dører hvor det er ønskelig at det passive dørbladet skal låses automatisk når det aktive dørbladet stenges. Det aktive dørbladet blir deretter låst med en ordinær lås med inngrep i det passive dørbladet.

Automatiske kantskåter er således konstruert til å automatisk låse opp det passive dørbladet hver gang det aktive dørbladet åpnes.

STEP 21 er tilpasset for aluminiumsdører.

Med STEPs unike listetrykkteknikk

Et vanlig problem er at døren utsettes for trykk, eksempelvis på grunn av at døren er litt skjev eller at det samlet seg grus eller snø på terkelen. STEP 22 er utstyrt med STEPs unike listetrykkteknikk som gjør at døren kan låse opp, selv når den utsettes for trykk.

  • Tetningslister og trykkforskjeller– listetrykksfunksjonen gjør at døren alltid kan låses opp,.
  • Dørautomatikk– listetrykksfunksjonen i kombinasjon med en rask opplåsing gjør at døren åpnes raskt og uten risiko for å sette seg fast.
  • Rømningsdører– listetrykksfunksjonen sørger for at brannalarmen kan oppheve låsingen tross trykk mot døren som følge av press fra folkemasser, tetningslister, trykkforskjeller eller dører som har seget.
Tekniske data STEP 22
  • Material av stål for brannklassifiserte dører.
  • Reile 16 mm.
  • Reilens utlåsning er 16 mm.
  • Reilen er justerbar + 25 mm.
  • Garanterer åpning tross listetrykk.
Artikkelnummer E-nr Beskrivelse
STEP 22 Automatisk kantståter STEP 22. Tilpasset aluminiumdører.
Målsatt tegning STEP 22

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å være først til å motta ny informasjon om våre produkter og aktuelle hendelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway