Automatisk kantregel STEP 22

Automatisk kantregel för aluminiumdörrar

STEP 22 är en automatisk kantregel för pardörrar där två dörrblad stängs mot varandra. STEPs unika listtrycksteknik gör att dörren kan öppna, även om den utsätts för ett högt tryck.

Automatiska kantreglar används vid pardörrar som automatiskt ska låsa när de två dörrbladen stängs mot varandra. Det dörrblad som stängs först kallas för passivt dörrblad och det som stängs sist kallas för aktivt dörrblad.

STEP 22 Automatisk kantregel

Funktion

De automatiska kantreglarna monteras vanligtvis på den övre och nedre delen av det passiva dörrbladet, där du vill att det passiva dörrbladet ska låsa automatiskt när det aktiva dörrbladet stängs. Det aktiva dörrbladet blir därefter automatiskt låst med ett vanligt lås i det passiva dörrbladet.

På samma sätt är automatiska kantreglar konstruerade för att automatiskt låsa upp det passiva dörrbladet varje gång det aktiva dörrbladet öppnas.

STEP 22 är anpassad för aluminiumdörrar.

Utrustad med STEPs unika listtrycksteknik

Ett vanligt problem är att dörren utsätts för tryck, exempelvis på grund av att dörren är lite skev eller att det samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 22 är utrustad med STEPs unika listtrycksteknik som gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck.

  • Tätningslister och tryckskillnader – listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp.
  • Dörrautomatik – listtrycksfunktionen i kombination med en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
  • Utrymningsdörr – listtrycksfunktionen säkerställer att det passiva dörrbladet kan öppna, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
Bleck som tillbehör

Vi erbjuder två typer av bleck som tillbehör till denna produkt. Glidbleck ST953-2 och slutbleck ST953-1. Båda dessa ingår i förpackningen vid köp av STEP 22 och kan också köpas separat.

Teknisk information STEP 22
  • Regelkolv 16 mm.
  • Regelkolvens utlåsning är 16 mm.
  • Regelkolven är justerbar + 25 mm.
  • Garanterar öppning trots listtryck.
Art. nr. E-nr Beskrivning
STEP 22 Automatisk kantregel STEP 22. Anpassad för aluminiumdörrar.
Måttskiss STEP 22

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway