Motorlås STEP 350S

– ökar intrångssäkerheten dygnet runt i högfrekventa dörrmiljöer

STEP 350S är ett motorlås med inbyggd splitfunktion designat för att ersätta fallås i skalskydd och därmed skapa en säker låsning dygnet runt. Låset är konstruerat för en högfrekvent dörrmiljö och klarar flera miljoner öppningar! Uppfyller kraven i låsklass 2A och 2B enligt SSF 3522.

 

Ny serie revolutionerande motorlås för säkrare dörrar dygnet runt

STEP 350S ingår i STEP 300-serien. Detta motorlås kan ersätta fallås i skalskydd och därmed ge en säker låsning dygnet runt. Motorlåset är utvecklat för högfrekvent användande och klarar flera miljoner öppningar, som dessutom sker lika snabbt som ett elslutbleck. Det ger på så sätt en unik möjlighet att få en högre säkerhet där den behövs, och därmed få rätt låsning på utsatta och viktiga dörrar. 

Kombinerar alla krav

Låset kan kombinera alla krav på utrymning, återinrymning och brandtillhållning samtidigt som dörrmiljön får en markant högre intrångssäkerhet. STEP 350S är utrustat med en rejäl hakregel som verkligen ser till att dörren är låst, samtidigt som en inbyggd splitfunktion säkerställer en oslagbar användarvänlighet.

 • Certifierat för inbrottsskydd enl. SSF 3522 låsklass 2A, 2B.
 • Certifierat för utrymning enl. SS-EN 179:2008.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enl. SS-EN 14846:2008.

Hög användarvänlighet med inbyggd splitfunktion

STEP 350S är med inbyggd splitfunktion som möjliggör mekanisk öppning från insidan utan öppnaknapp. Låsen har larmförbikoppling (by-pass funktion) så att ”Godkänd passage” kan erhållas. Detta ger dörrmiljön en oslagbar användarvänlighet.

Splitfunktionen säkerställer samtidigt att utrymningen inte kan blockeras med utsidans trycke.

Manipulationsskyddad spärr

Låset har en dubbel blockering där även hakregelns blockering är spärrad. Spärrens läge avläses av en optisk sensor så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

FreeDrive®-tekniken minimerar slitage

STEP 350S är utrustad med FreeDrive®, vår unika och patenterade teknik som gör att låsets motor och växellåda helt frikopplas varje gång dörren låses upp mekaniskt.

Det gör att slitaget minimeras vid användningen av trycke, vred, nyckel eller utrymningsbehör. Lås med FreeDrive® används därför med fördel tillsammans med STEP Exit i nödutrymningsbehör och kan användas tusentals gånger varje dag.

Styrenheter med smarta funktioner

Välj mellan två olika styrenheter:

ST300C

 • ST300C använder krypterad kommunika­tion AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Hanterar ett motorlås för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.
 • Hanterar återinrymning.
 • ST300C följer med som standard vid köp av STEP 300-serien motorlås, men kan även köpas separat.

ST500C

 • ST500C använder krypterad kommunika­tion AES-128  för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Hanterar upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion. Kombinera ett lås ur 300-serien och ett lås ur 500-serien, alternativt två lås ur 500-serien.
 • Hanterar återinrymning.
 • ST500C följer med som standard vid köp av STEP 500-serien motorlås, men kan även köpas separat.

 

Läs mer om styrenheterna

Tabell över styrenheternas olika funktioner

Klicka på tabellen för att se den i större format.

Skapar en tryggare miljö

Många svenska dörrmiljöer är idag utrustade med lås som kan hantera utrymning, återinrymning, brand- och tillgänglighetskrav, men till priset av en låg intrångssäkerhet. Det handlar om yttre och inre skalskyddsdörrar i tusentals flerbostadshus, sjukhus, behandlingshem och kriminalvård för att nämna några.

Med STEP 350S motorlås slipper du kompromissa med intrångssäkerheten. Istället kan du säkerställa en kombination av alla kravställningar ovan i ett och samma lås, och dessutom placera det i en dörrmiljö som används högfrekvent.

Exempel på dörrmiljöer som passar STEP 350S

•  Yttre och inre skalskydd i privat och offentlig sektor – säkra personalen och inte bara egendomen. Håll säkerheten hög dygnet runt.

•  Skalskydd och avdelningsdörrar inom sjukvården – tryggare för patienter och vårdpersonal.

•  Entrédörrar och dörrar till allmänna utrymmen i flerbostadshus – tryggare och trevligare miljö för boende och besökare.

 

 

 

För dörrmiljöer med utrymningskrav

STEP 350S är anpassat för dörrmiljöer med utrymningskrav enligt SS-EN 179:2008.

Kombinera med STEP Exit nödutrymningsbehör för att skapa en tryggare utrymningsväg med oöverträffad användarvänlighet och dessutom maximera fördelarna med FreeDrive®-tekniken.

 

Gå till STEP Exit för STEP 350S

 


Beräknad leveransstart: Q1 2024

 

Brandgodkänd: E/EI 120
Certifierad enligt: SS-EN 179:2008
Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln samt tryckesfall låser upp mekaniskt via tryckesroddare från insidan (splitfunktion).
 • Tryckesfallet dras in mekaniskt via tryckesroddaren med trycke från insida och utsida.
 • Normal passage sker med trycket från insidan.
 • Tryckesfallet är omställbart höger/vänster.
 • Omställbar mekanisk split-sida. Att ändra sida görs mekaniskt på låshuset.
Certifikat
 • Certifierat för inbrottsskydd i låsklass 2A och 2B enligt SSF 3522.
 • Certifierat för utrymning enligt SS-EN 179:2008.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
 • Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilket motsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
Produktegenskaper
 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • Båda styrenheterna hanterar återinrymning.
 • FreeDrive®-teknik.
 • Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 50 mm dorndjup.
 • Krypterad kommunikation AES-128.
 • Anslutning till motorlåset sker genom RS-485.
 • Inbyggd split-spindle.
 • Utrymning och återinrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör. Certifierade enligt SS-EN 179:2008.
 • Konstruerad för att användas i högfrekventa dörrar.
Statusindikeringar för
 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm
 • Programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande:
  • Vital open (dörr öppen)
  • Vital closed (dörr stängd och låst)
  • Service
  • Tamper
  • Exit alarm
  • Door alarm
  • Timer failed
  • Timer unlocked
  • Timer locked
  • Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)
  • By-pass funktion för ”Godkänd passage” på insidans trycke. 
Miljö
 • Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.
 • Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST350S Motorlås STEP 350S. Klass 2A, 2B enligt SSF 3522. Med splitfunktion.
ST350S-KPL STEP 350S komplett set. Inkl. ST350S, STEP Styrenhet ST300C, STEP Karmöverföring ST1283, 10 m anslutningskabel ST0916, mekaniskt slutbleck ST2009-15, anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd ST1199 samt skruv- och magnetset ST1192.
Strömförbrukning STEP 350S
 • Spänning: 10-30 V AC/DC.
 • Strömförbrukning i vila: 69 mA vid 24V DC.
Måttskiss STEP 350S

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway