» Montagestolpar  |  » Kopplingsschema

Elslutbleck STEP 60 Silent

Kraftigt elslutbleck med unik prestanda

STEP 60 Silent är ett elslutbleck med överlägsen teknik anpassad för enkel- och dubbelfallås. Patenterad STEP Silent-teknik ger dörren en mjuk gång och en nästintill ljudlös öppning och stängning.

Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.

Minskad ljudnivå med STEP Silent-teknik

Du får ett mycket brett användningsområde med unika öppnings- och stängningsegenskaper när du väljer STEP 60 Silent. En mjuk och tyst gång tillsammans med den kraftiga konstruktionen gör att STEP 60 Silent passar utmärkt i dörrar som används högfrekvent eller där en minskad ljudnivå är önskvärt. Använd med fördel STEP 60 Silent för att förbättra dörrmiljön i exempelvis flerbostadshus, kontor, skolor och sjukhus.

STEP 60 Silent elslutbleck har hög säkerhet

STEP 60 Silent ger en hög intrångssäkerhet genom ett unikt vridfall som tar hela fallkolvens utlåsning, hög brytstyrka och ett elektriskt manövrerat knackskydd som omöjliggör manipulation av låsfunktionen. Brytstyrkan uppnås i både rättvänd och omvänd funktion.

Utrustad med STEPs listtrycksteknik

Ett vanligt problem är att dörren utsätts för tryck, exempelvis på grund av att dörren är lite skev eller att det samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 60 Silent är utrustad med STEPs listtrycksteknik som gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck på upp till 100 kg.

 • Tätningslister och tryckskillnader – listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket.
 • Dörrautomatik – listtrycksfunktionen i kombination med en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
 • Utrymningsdörr – listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
Brett urval av montagestolpar

Till STEP 60 Silent finns ett stort urval montagestolpar i rostfritt stål. Under Stolpguide finns alla våra montagestolpar samlade. Ange produktkategori och använd filtren för att se vilken produkt som är mest lämplig i din dörrmiljö. Alla stolpar är konstruerade av oss och är tillverkade i rostfritt stål.

Hitta rätt stolpe för denna produkt
Brandgodkänd: E/EI 120
Funktionsbeskrivning
 • Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande och blir upplåst (rättvänd funktion).
 • Vridfallet aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande och blir låst (omvänd funktion).
 • Passersystemet känner med hjälp av kolvkontakten om dörren är stängd eller öppen.
 • Passersystemet känner med hjälp av spärrkontakten att elslutblecket är låst eller upplåst.
 • Välj mellan 24 V eller 12 V samt om låset ska vara i rättvänd eller omvänd funktion.
Certifikat
 • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 3 (rättvänd) Grade 1 (omvänd) enligt SS-EN 14846.
 • Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
Teknisk information
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1 A.
 • Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt) och låst/olåst (spärrkontakt) för koppling till passersystem, larmanläggning etc.
 • Brythållfasthet 16 kN (≈ 1 600 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck på 1 kN (≈ 100 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Knacksäkrad.
 • Inklusive 5 eller 10 meter anslutningskabel.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST600 5866603 Elslutbleck STEP 60 Silent. Rättvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt och 5 m kabel.
ST600 10 M 5866603 Elslutbleck STEP 60 Silent. Rättvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt och 10 m kabel.
ST600-12 5866604 Elslutbleck STEP 60 Silent. Rättvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt och 5 m kabel.
ST600-12 10 M 5866604 Elslutbleck STEP 60 Silent. Rättvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt och 10 m kabel.
ST601 5866605 Elslutbleck STEP 60 Silent. Omvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt och 5 m kabel.
ST601 10 M 5866605 Elslutbleck STEP 60 Silent. Omvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt och 10 m kabel.
ST601-12 5866606 Elslutbleck STEP 60 Silent. Omvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt och 5 m kabel.
ST601-12 10 M 5866606 Elslutbleck STEP 60 Silent. Omvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt och 10 m kabel.
Strömförbrukning STEP 60 Silent
Rättvänd funktion
 • 24 V DC. Max 250 mA, 121 mA olåst.
 • 12 V DC. Max 500 mA, 242 mA olåst.
Omvänd funktion
 • 24 V DC. Max 193 mA, 105 mA låst.
 • 12 V DC.  Max 386 mA max, 210 mA låst.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

Kopplingsschema STEP 60 Silent

Måttskiss STEP 60 Silent

Montagestolpar

I stolpguiden är alla våra montagestolpar samlade. Klicka dig in på guiden och ange produktkategori och använd filtren för att se vilken produkt som är mest lämplig i din dörrmiljö.

Klicka här för att komma till Stolpguiden

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway