STEP 29 Silent

– kraftigt elslutbleck för utskjutande fallkolvar

STEP 29 Silent ger en låsning med hög säkerhet med möjlighet att öppna och låsa dörren elektriskt, manuellt eller med dörrautomatik. Patenterad STEP Silent-teknik ger dörren en mjuk och nästintill ljudlös gång.

Brandgodkänd upp till E/EI 60.

Kraftig konstruktion och patenterad STEP Silent-teknik

STEP 29 Silent har unika öppnings- och stängningsegenskaper som ger ett brett användningsområde. Den patenterade STEP Silent-tekniken ger en mjuk och tyst gång vilket gör att elslutblecket passar utmärkt i dörrar som används hög­frekvent eller där en minskad ljudnivå är önskvärt, som­ exempelvis i flerbostadshus, kontor, skolor och sjukhus.

Genom en hög brytstyrka och ett elektriskt manövrerat knackskydd som gör det omöjligt att manipulera låsfunktionen ger elslutblecket en hög intrångssäkerhet.

STEP 29 Silent är även utrustad med STEPs listtrycksteknik som ökar driftsäkerheten och gör att dörren kan öppna även om den utsätts för tryck.

Elektrisk eller mekanisk öppning

Vid mekanisk öppning kan både nyckel eller vred användas för att låsa upp dörren. Regelkolven hamnar då i ett halvt utlåst läge med fallkolvsfunktion. Då dörren åter stängs skjuts fallkolven ut och blir en rak kolv med 20 mm utlåsning som STEP 29 Silent låser kring. Detta innebär att det inte spelar någon roll om dörren låses upp elektriskt eller mekaniskt med vred och nyckel. Dörren går alltid i lås när den stängs.

Öka tillgängligheten med dörrautomatik

STEP 29 Silent kan med fördel användas tillsammans med dörrautomatik. Upplåsningen sker med en distinkt snabbhet när öppnasignal ges till dörrautomatiken.

Montagestolpar

Till STEP 29 Silent finns ett urval montagestolpar i rostfritt stål.

Hitta rätt stolpe för denna produkt
Teknisk information STEP 29 Silent
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 7 enligt SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 3 (rättvänd) enligt SS-EN 14846.
 • Brandgodkänd upp till brandteknisk klass E/EI 60.
 • Mikrobrytare enpoligt växlande max. 30 V DC, 1 A.
 • Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt) och låst/olåst (spärrkontakt) för koppling till passersystem, larmanläggning etc.
 • Brythållfasthet 12 kN (≈ 1200 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck på 5 kN (≈ 500 kg).
 • Knacksäkrad.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Vridfall i härdat stål, låshus och montagestolpe i rostfritt stål.
 • Inklusive 5 meter halogenfri anslutningskabel.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST2901 Elslutbleck STEP 29 Silent. Rättvänd funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt, spärrkontakt och 5 m halogenfri kabel.
ST2901-12 Elslutbleck STEP 29 Silent. Rättvänd funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt, spärrkontakt och 5 m halogenfri kabel.
Strömförbrukning STEP 29 Silent i rättvänd funktion
 • 24 V DC + 15 % – 10 %. 313 mA olåst.
 • 12 V DC + 15 % – 10 %. 639 mA olåst.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst)

Kopplingsschema STEP 29 Silent

Måttskiss STEP 29 Silent

Tillbehör

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway