Motorlås STEP 352

– ökar intrångssäkerheten dygnet runt i högfrekventa dörrmiljöer med dörrautomatik

STEP 352 är ett motorlås utvecklat med världsledande svensk teknologi. Det ökar intrångssäkerheten i skalskydd och skapar en säker låsning dygnet runt, utan att du behöver kompromissa med andra kravställningar. Låset passar i högfrekventa dörrmiljöer med dörrautomatik och klarar flera miljoner öppningar! Uppfyller kraven i låsklass 2A, 2B och 3 enligt SSF 3522.

 

Ny serie revolutionerande motorlås för säkrare dörrar dygnet runt

STEP 352 ingår i STEP 300-serien. Detta motorlås är utvecklat för att säkerställa en säker låsning dygnet runt. Motorlåset är utvecklat för högfrekvent användande och klarar flera miljoner öppningar, som dessutom sker lika snabbt som ett elslutbleck. Det ger på så sätt en unik möjlighet att få en högre säkerhet där den behövs, och därmed få rätt låsning på utsatta och viktiga dörrar. 

Kombinerar alla krav

Låset kan kombinera alla krav på utrymning, återinrymning, brandtillhållning och tillgänglighetskrav, samtidigt som dörrmiljön får en markant högre intrångssäkerhet. STEP 352 är utrustat med en rejäl hakregel som verkligen ser till att dörren är låst.

 • Certifierat för inbrottsskydd i låsklass 2A, 2B och 3 enligt SSF 3522.
 • Certifierat för utrymning enl. SS-EN 179:2008.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enl. SS-EN 14846:2008.
Öppnas via cylinderroddaren

STEP 352 öppnas via cylinderroddaren, vilket innebär att du kan låsa upp både hakregel och automatikkolv med nyckel från utsidan eller via vred/nödutrymningsbeslag på insidan. Låset kan därför med fördel placeras i en larmad utrymningsväg.

Med STEP 352 kan du även beslå dörren med draghandtag på utsidan.

Unik automatikkolv möjliggör öppning med dörrautomatik

STEP 352 är utrustad med STEPs unika automatikkolv. När dörren öppnas elektriskt kan automatikkolven vika sig och möjliggör därmed öppning med dörrautomatik. Direkt efter att dörren öppnats skjuter automatikkolven ut, blir fast i sin position och fungerar precis som en vanlig fallkolv igen.

STEP 352  är därför anpassad specifikt för dörrmiljöer där du vill ha ökad tillgänglighet.

Välj om låset ska passa för en högerhängd eller vänsterhängd dörr.

Mycket hög driftsäkerhet

Automatikkolven klarar ett högt listtryck på 80 kg vilket säkerställer en mycket hög driftsäkerhet.

Manipulationsskyddad spärr

Låset har en dubbel blockering där även hakregelns blockering är spärrad. Spärrens läge avläses av en optisk sensor så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

FreeDrive®-tekniken minimerar slitage

STEP 352 är utrustad med FreeDrive®, vår unika och patenterade teknik som gör att låsets motor och växellåda helt frikopplas varje gång dörren låses upp mekaniskt.

Det gör att slitaget minimeras vid användningen av trycke, vred, nyckel eller utrymningsbeslag. Lås med FreeDrive® används därför med fördel tillsammans med STEP Exit i utrymningsbeslag och kan användas tusentals gånger varje dag.

Skapar en tryggare miljö

Många svenska dörrmiljöer är idag utrustade med lås som kan hantera utrymning, återinrymning, brand- och tillgänglighetskrav, men till priset av en låg intrångssäkerhet. Det handlar om yttre och inre skalskyddsdörrar i tusentals flerbostadshus, sjukhus, behandlingshem och kriminalvård för att nämna några.

Med STEP 352 motorlås slipper du kompromissa med intrångssäkerheten. Istället kan du säkerställa en kombination av alla kravställningar ovan i ett och samma lås, och dessutom placera det i en dörrmiljö som används högfrekvent.

 

Exempel på dörrmiljöer som kan få
en högre säkerhet med STEP 352

•  Yttre och inre skalskydd i privat och offentlig sektor
– säkra personalen och inte bara egendomen.
Håll säkerheten hög dygnet runt.

•  Skalskydd och avdelningsdörrar inom sjukvården
– tryggare för patienter och vårdpersonal.

•  Entrédörrar och dörrar till allmänna utrymmen i flerbostadshus
– tryggare och trevligare miljö för boende och besökare.

 

Styrenheter med smarta funktioner

Välj mellan två olika styrenheter:

ST300C

 • ST300C använder krypterad kommunika­tion OSDP AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Hanterar ett motorlås för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.
 • Hanterar återinrymning.

ST300C

ST500C

 • ST500C använder krypterad kommunika­tion OSDP AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Hanterar upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.
 • Hanterar återinrymning.

 

Läs mer om styrenheterna

Tabell över styrenheternas olika funktioner

Klicka på tabellen för att se den i större format.

 


Beräknad leveransstart: Q4 2024

För dörrmiljöer med utrymningskrav

STEP 352 är anpassat för dörrmiljöer med utrymningskrav enligt SS-EN 179:2008.

Kombinera med STEP Exit utrymningsbeslag för att skapa en tryggare utrymningsväg med oöverträffad användarvänlighet och dessutom maximera fördelarna med FreeDrive®-tekniken.

Security: Klass 2A, 2B och 3 enl. SSF 3522
Listtryck: 80 kg
Brandgodkänd: E/EI 120
Certifierad enligt: SS-EN 179:2008
Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln och automatikkolven låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, armbågskontakt eller liknande.
 • Hakregeln och automatikkolven låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren från insidan och utsidan.
 • Automatikkolven dras in mekaniskt via cylinderroddaren med trycke från insida och utsida.
 • Normal passage sker via öppnasignal från passersystem, kodlås, armbågskontakt eller liknande från insida och utsida.
Certifikat
 • Certifierat för inbrottsskydd i låsklass 2A, 2B och 3 enligt SSF 3522.
 • Certifierat för utrymning enligt SS-EN 179:2008.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
 • Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilket motsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
Produktegenskaper
 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • Båda styrenheterna hanterar återinrymning.
 • FreeDrive®-teknik.
 • Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 50 mm dorndjup.
 • Krypterad kommunikation OSDP AES-128.
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 80 kg.
 • Utrymning och återinrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbeslag.
 • Konstruerad för att användas i högfrekventa dörrar.
 • Med unik automatikkolv.
Statusindikeringar för
 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm
 • Programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande:
  • Vital open (dörr öppen)
  • Vital closed (dörr stängd och låst)
  • Service
  • Tamper
  • Exit alarm
  • Door alarm
  • Timer failed
  • Timer unlocked
  • Timer locked
  • Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST352-L Motorlås STEP 352. För vänsterhängd dörr. Inkl. ST352-L, 10 m kabel 0,25 mm2 med 8 ledare ST0916H, borrskydd ST1199, magnetkontakt ST0910 samt skruv- och kontaktset ST1192.
ST352-R Motorlås STEP 352. För högerhängd dörr. Inkl. ST352-R, 10 m kabel 0,25 mm2 med 8 ledare ST0916H, borrskydd ST1199, magnetkontakt ST0910 samt skruv- och kontaktset ST1192.
Strömförbrukning STEP 352
 • Spänning: 10-30 V AC/DC
 • Strömförbrukning 1 lås: 69 mA i vila,
  vid upplåsning/låsning 170 mA.
 • Strömförbrukning 2 lås: 86,6 mA i vila,
  vid upplåsning/låsning 385 mA.
Måttskiss STEP 352

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway