» Montagestolpar  |  » Kopplingsschema

Elslutbleck STEP 92 Preload

– Elslutbleck med HPR®-teknik och två vridfall, för dörrar med dörrautomatik

STEP 92 Preload är ett smidigt dubbelfallås som kan anpassas för många olika dörrfunktioner. Den välkända STEP-kvaliteten i kombination med patenterad HPR®-teknik ger en hög driftsäkerhet och sätter högsta standard för daglåsning.

Elslutbleck med dubbla vridfall

STEP 92 Preload är anpassat för dörrar med normala säkerhetskrav och brandkrav i kombination med höga krav på driftsäkerhet. Fina materialval och unik HPR®-teknik gör att STEP 92 Preload kan placeras i dörrmiljöer med mycket hög öppningsfrekvens.

Elslutblecket har två vridfall anpassade för tryckesfall och cylinderfall i ett dubbelfallås. Med separat elektrisk låsning på varje fallkolv blir möjligheterna större för dörrar med dörrautomatik eller draghandtag.

För brandgodkända dörrar

STEP 92 Preload är anpassat för brandgodkända dörrar. Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.

HPR-faktaruta

High Preload Release®-teknik

Elslutblecken i Preload-serien har sedan lanseringen 2012 blivit ett självklart val och Sveriges populäraste elslutbleck.

Med erfarenhet från hundratusentals sålda produkter har vi nu uppgraderat STEP 92 Preload med patenterad High Preload Release®-teknik.

Optimerad prestanda ger oöverträffad driftsäkerhet

HPR®-tekniken ger elslutblecket optimerad prestanda på flera punkter:

 • 250 kg listtryck för en driftsäker funktion
 • 1 200 kg brytstyrka
 • Förbättrat väderskydd
 • Fabrikstestad till 1 500 000 cykler
 • Manipulationsskydd – står emot manipulation och yttre våld.

Resultatet är elslutbleck med oöverträffad funktionalitet och driftsäkerhet.

Elslutbleck i omvänd funktion trots brandkrav och dörrautomatik

STEP 92 Preload är konstruerad i omställbar funktion där båda vridfallen separat kan ställas i rättvänd eller omvänd funktion. Detta gör att STEP 92 Preload kan anpassas för många olika dörrfunktioner.

Dörren kan exempelvis låsas upp via brandlarm eller till och med stå dagöppet trots brandkrav E/EI 120 och öppnas med dörrautomatik. En utrymningsdörr med dörrautomatik och brandkrav kan alltså nu hantera återinrymning via brandlarmet.

Anpassad för dörrmiljöer där dörrautomatik ska kombineras med flera andra krav
 • Dörrautomatik med dagöppet i brandcellsgräns.
 • Utrymningsdörr, passar många utrymningslås för SS-EN 179 och SS-EN 1125.
 • Dörrautomatik med utrymning och mekanisk återinrymning i brandcellsgräns.
 • Dörr i brandcellsgräns kan låsas upp via brandlarm för utrymning.
 • Dörrautomatik med utrymning och elektrisk återinrymning i brandcellsgräns.
 • Olåst dörr i brandcellsgräns med dörrautomatik kan utrustas med dubbelfallås och vara förberedd för elektrisk passagekontroll.

STEP 92 Preload monterad i dörrkarm

STEPs patenterade listtrycksteknik

Det är mycket vanligt att dörren är utsatt för olika typer av tryck. Det kan exempelvis bero på att dörrbladet är lite skevt eller att det har samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 92 Preload är ett tryggt val eftersom det är utrustat med STEPs patenterade listtrycksteknik. Detta gör att dörren kan låsa upp, trots att låset utsätts för tryck på upp till 250 kg.

 • Tätningslister och tryckskillnader – listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket.
 • Dörrautomatik – listtrycksfunktionen i kombination med en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
 • Utrymningsdörrar – listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av en eventuell folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
Stort utbud av montagestolpar i rostfritt stål

Till STEP 92 Preload finns ett mycket brett utbud av montagestolpar. Alla stolpar är konstruerade av oss och är tillverkade i rostfritt stål.

Gå in på Stolpguiden och använd filtren för att se vilken stolpe som är mest lämplig för just din dörrmiljö.

Funktionsbeskrivning
 • Vändbart för att passa höger- och vänsterdörrar.
 • Omställbar funktion. Vridfallen aktiveras elektriskt via passersystem, kodlås eller liknande, och blir låsta eller upplåsta beroende på slutbleckets inställning. Förinställt är att båda vridfallen är i rättvänd funktion.
 • Med kolvkontakt i båda vridfallen. Passersystemet känner med hjälp av kolvkontakten av om dörren är stängd eller öppen.
Certifikat
 • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846.
 • Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
Teknisk information
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1 A.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Brythållfasthet 12 kN (≈ 1 200 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 2,5 kN (≈ 250 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Manipulationsskyddad.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST925 5866567 Elslutbleck STEP 92 Preload. Omställbar funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST925-12 5866568 Elslutbleck STEP 92 Preload. Omställbar funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
Strömförbrukning STEP 92 Preload per vridfall separat, i rättvänd och omvänd funktion
 • 24 V DC: 85 mAh.
 • 12 V DC: 170 mAh.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

För dimensionering av strömförsörjning se installationsmanualen.

Kopplingsschema STEP 92 Preload med kolvkontakt
 • Inkoppling: skruvplintar.
 • Indikering kolvkontakt: öppen / stängd dörr.

Måttskiss STEP 92 Preload

Montagestolpar

I stolpguiden är alla våra montagestolpar samlade. Klicka dig in på guiden och ange produktkategori och använd filtren för att se vilken produkt som är mest lämplig i din dörrmiljö.

Klicka här för att komma till Stolpguiden

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway