STEP 92 Preload

– dubbelt elslutbleck för dörrar med dörrautomatik

STEP 92 Preload är ett elslutbleck med två vridfall anpassade för tryckesfall och cylinderfall i ett dubbelfallås. Med separat elektrisk låsning på varje fallkolv blir möjligheterna större för dörrar med dörrautomatik eller draghandtag.

CE märkt enligt SS-EN 14846:2008 i brandteknisk klass E/EI120.

Elslutbleck i omvänd funktion trots brandkrav och dörrautomatik

Det övre och undre vridfallet kan separat ställas i rättvänd eller omvänd funktion vilket gör att STEP 92 Preload kan anpassas till många olika dörrfunktioner.

Dörren kan låsas upp via brandlarm eller till och med stå dagöppet trots brandkrav E/EI 120 och öppnas med dörrautomatik. En utrymningsdörr med dörrautomatik och brandkrav kan alltså nu hantera återinrymning via brandlarm.

Används i dörrar där dörrautomatik ska kombineras med flera andra krav
 • Dörrautomatik med dagöppet i brandcellsgräns.
 • Utrymningsdörr, passar många utrymningslås för SS-EN 179 och SS-EN 1125.
 • Dörrautomatik med utrymning och mekanisk återinrymning i brandcellsgräns.
 • Dörr i brandcellsgräns kan låsas upp via brandlarm för utrymning.
 • Dörrautomatik med utrymning och elektrisk återinrymning i brandcellsgräns.
 • Olåst dörr i brandcellsgräns med dörrautomatik kan utrustas med dubbelfallås och vara förberedd för elektrisk passagekontroll.
Utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik

Ett vanligt problem är att dörren utsätts för tryck, exempelvis på grund av att dörren är lite skev eller att det samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 92 Preload är utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik som gör att dörren kan låsa upp, även om den utsätts för tryck på upp till 40 kg. Både vridfallet för tryckesfall och cylinderfall hanterar listtryck, vilket ger en driftsäker öppning med automatiska dörröppnare.

 • Tätningslister och tryckskillnader– listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket.
 • Dörrautomatik– listtrycksfunktionen i kombination med en snabb upplåsning gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
 • Utrymningsdörrar– listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.
Stort utbud av montagestolpar i rostfritt stål

STEP 92 Preload delar stolpsortiment med STEP 92 Release.

Hitta rätt stolpe för denna produkt
Teknisk information STEP 92 Preload
 • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846.
 • Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846.
 • Provad och certifierad för brandmotstånd upp till klass F (E/EI 120) enligt SS-EN 14846:2008.
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1 A.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Inbyggd indikering i båda vridfallen för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt).
 • Brythållfasthet 9 kN (≈ 900 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 0,4 kN (≈ 40 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Knacksäkrad.
 • Vändbar för att passa höger- och vänsterdörrar.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST925 Elslutbleck STEP 92 Preload. Omställbar funktion 24 V DC, inklusive kolvkontakt.
ST925-12 Elslutbleck STEP 92 Preload. Omställbar funktion 12 V DC, inklusive kolvkontakt.
Strömförbrukning STEP 92 Preload per vridfall separat, i rättvänd och omvänd funktion
 • 24 V DC +15 % -10 %. 110 mAh / max 300 mA.
 • 12 V DC +15 % -10 %. 220 mAh / max 600 mA.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

Kopplingsschema STEP 92 Preload med kolvkontakt
 • Inkoppling: skruvplintar.
 • Indikering kolvkontakt: öppen / stängd dörr.

Måttskiss STEP 92 Preload

step-preload-måttskiss

Tillbehör

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway