Motorlås STEP 351

– kraftfullt hakregelmotorlås i klass 3

STEP 351 är ett kraftfullt motorlås som kan öka säkerheten i dörrmiljön dygnet runt. Låshuset har en modern kolvplacering med hakregeln placerad i centrum av låskistan. Uppfyller kraven i låsklass 2A, 2B och 3 enligt SSF 3522.

 

Inbrottsskyddande låsenhet

STEP 351 ingår i STEPs nya revolutionerande 300-serie. Det är ett snabbt hakregelmotorlås som tål stora påfrestningar.

 • Certifierat för inbrottsskydd enl. SSF 3522 låsklass 2A, 2B och 3.
 • Certifierat för utrymning enl. SS-EN 179:2008.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enl. SS-EN 14846:2008, i kombination med tillhållande lås.
Manipulationsskyddad spärr

Låset har en dubbel blockering där även hakregelns blockering är spärrad. Spärrens läge avläses av en optisk sensor så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

FreeDrive®-tekniken minimerar slitage

STEP 351 är utrustad med FreeDrive®, vår unika och patenterade teknik som gör att låsets motor och växellåda helt frikopplas varje gång dörren låses upp mekaniskt.

Det gör att slitaget minimeras vid användningen av nyckel, vred eller utrymningsbehör. Lås med FreeDrive® används därför med fördel tillsammans med STEP Exit i nödutrymningsbehör och kan användas tusentals gånger varje dag.

Styrenheter med smarta funktioner

Välj mellan två olika styrenheter:

ST300C

 • ST300C använder krypterad kommunika­tion OSDP AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Hanterar ett motorlås för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.
 • Hanterar återinrymning.

ST300C

ST500C

 • ST500C använder krypterad kommunika­tion OSDP AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Hanterar upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.
 • Hanterar återinrymning.

 

Läs mer om styrenheterna

Tabell över styrenheternas olika funktioner

Klicka på tabellen för att se den i större format.

För dörrmiljöer med utrymningskrav

STEP 351 är anpassat för dörrmiljöer med utrymningskrav enligt SS-EN 179:2008.

Kombinera med STEP Exit nödutrymningsbehör för att skapa en tryggare utrymningsväg med oöverträffad användarvänlighet och dessutom maximera fördelarna med FreeDrive®-tekniken.

 

Gå till STEP Exit för STEP 351

 

Brandgodkänd: E/EI 120*

(*i kombination med tillhållande lås.)Certifierad enligt: SS-EN 179:2008
Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
Certifikat
 • Certifierat för inbrottsskydd i låsklass 2A, 2B och 3 enligt SSF 3522.
 • Certifierat för utrymning enligt SS-EN 179:2008.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008 i kombination med tillhållande lås.
 • Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilket motsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
Produktegenskaper
 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • Båda styrenheterna hanterar återinrymning.
 • FreeDrive®-teknik.
 • Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 50 mm dorndjup.
 • Krypterad kommunikation OSDP AES-128.
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 5 kg.
 • Utrymning och återinrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör.
 • Konstruerad för att användas i högfrekventa dörrar.
Statusindikeringar för
 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm
 • Programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande:
  • Vital open (dörr öppen)
  • Vital closed (dörr stängd och låst)
  • Service
  • Tamper
  • Exit alarm
  • Door alarm
  • Timer failed
  • Timer unlocked
  • Timer locked
  • Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)
  • By-pass funktion för ”Godkänd passage” på insidans trycke. 
Miljö
 • Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.
 • Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST351 5868467 STEP 351 Motorlås. Inkl. Låshus ST351, 10 m kabel 0,25 mm2 med 8 ledare ST0916H, borrskydd ST1199, magnetkontakt ST0910 samt skruv- och kontaktset ST1192.
Tillbehör E-nr Beskrivning
ST300C 5868472 STEP Styrenhet ST300C. För STEP Motorlås.
ST500C 5867806 STEP Styrenhet ST500C. För STEP Motorlås.
Strömförbrukning STEP 351
 • Spänning: 10-30 V AC/DC
 • Strömförbrukning 1 lås: 69 mA i vila,
  vid upplåsning/låsning 170 mA.
 • Strömförbrukning 2 lås: 86,6 mA i vila,
  vid upplåsning/låsning 385 mA.
Måttskiss STEP 351

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway