Motorlås STEP 351

motorlås för nattlåsning i klass 3

STEP 351 är ett motorlås med hakregel för nattlåsning. Låshuset har en modern kolvplacering med hakregeln placerad i centrum av låskistan. Uppfyller kraven i låsklass 2A, 2B och 3 enligt SSF 3522.

 

Inbrottsskyddande låsenhet

STEP 351 ingår i STEPs nya revolutionerande 300-serie. Det är ett snabbt hakregelmotorlås som tål stora påfrestningar.

 • Certifierat för inbrottsskydd enl. SSF 3522 låsklass 2A, 2B och 3.
 • Certifierat för utrymning enl. SS-EN 179:2008.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enl. SS-EN 14846:2008, i kombination med tillhållande lås.
Manipulationsskyddad spärr

Låset har en dubbel blockering där även hakregelns blockering är spärrad. Spärrens läge avläses av en optisk sensor så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

FreeDrive®-tekniken minimerar slitage

STEP 351 är utrustad med FreeDrive®, vår unika och patenterade teknik som gör att låsets motor och växellåda helt frikopplas varje gång dörren låses upp mekaniskt.

Det gör att slitaget minimeras vid användningen av nyckel, vred eller utrymningsbehör. Lås med FreeDrive® används därför med fördel tillsammans med STEP Exit i nödutrymningsbehör och kan användas tusentals gånger varje dag.

Styrenheter med smarta funktioner

Välj mellan två olika styrenheter:

ST300C

 • ST300C använder krypterad kommunika­tion AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Hanterar ett motorlås för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.
 • Hanterar återinrymning.
 • ST300C följer med som standard vid köp av STEP 300-serien motorlås, men kan även köpas separat.

ST500C

 • ST500C använder krypterad kommunika­tion AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Hanterar upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion. Kombinera ett lås ur 300-serien och ett lås ur 500-serien, alternativt två lås ur 500-serien.
 • Hanterar återinrymning.
 • ST500C följer med som standard vid köp av STEP 500-serien motorlås, men kan även köpas separat.

 

Läs mer om styrenheterna

Tabell över styrenheternas olika funktioner

Klicka på tabellen för att se den i större format.

För dörrmiljöer med utrymningskrav

STEP 351 är anpassat för dörrmiljöer med utrymningskrav enligt SS-EN 179:2008.

Kombinera med STEP Exit nödutrymningsbehör för att skapa en tryggare utrymningsväg med oöverträffad användarvänlighet och dessutom maximera fördelarna med FreeDrive®-tekniken.

 

Gå till STEP Exit för STEP 351

 


Beräknad leveransstart: Q1 2024

 

Brandgodkänd: E/EI 120*

(*i kombination med tillhållande lås.)Certifierad enligt: SS-EN 179:2008
Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
Certifikat
 • Certifierat för inbrottsskydd i låsklass 2A, 2B och 3 enligt SSF 3522.
 • Certifierat för utrymning enligt SS-EN 179:2008.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008 i kombination med tillhållande lås.
 • Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilket motsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
Produktegenskaper
 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • Båda styrenheterna hanterar återinrymning.
 • FreeDrive®-teknik.
 • Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 50 mm dorndjup.
 • Krypterad kommunikation AES-128.
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 5 kg.
 • Anslutning till motorlåset sker genom RS-485.
 • Utrymning och återinrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör. Certifierade enligt SS-EN 179:2008.
 • Konstruerad för att användas i högfrekventa dörrar.
Statusindikeringar för
 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm
 • Programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande:
  • Vital open (dörr öppen)
  • Vital closed (dörr stängd och låst)
  • Service
  • Tamper
  • Exit alarm
  • Door alarm
  • Timer failed
  • Timer unlocked
  • Timer locked
  • Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)
  • By-pass funktion för ”Godkänd passage” på insidans trycke. 
Miljö
 • Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.
 • Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST351 Motorlås STEP 351. Klass 2A, 2B och 3 enligt SSF 3522.
ST351KPL STEP 351 komplett set. Inkl. ST351, STEP Styrenhet ST300C, STEP Karmöverföring ST1283, 10 m anslutningskabel ST0916, mekaniskt slutbleck ST2009-15, anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd ST1199 samt skruv- och magnetset ST1192.
Strömförbrukning STEP 351
 • Spänning: 10-30 V AC/DC.
 • Strömförbrukning i vila: 69 mA vid 24 V DC.
Måttskiss STEP 351

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway