Motorlås STEP 351S

– ökar intrångssäkerheten och användarvänligheten dygnet runt i högfrekventa dörrmiljöer

STEP 351S är ett motorlås utvecklat med världsledande svensk teknologi. Det ökar intrångssäkerheten i skalskydd och skapar en säker låsning dygnet runt, utan att du behöver kompromissa med andra kravställningar eller användarvänligheten. Låset passar i högfrekventa dörrmiljöer och klarar flera miljoner öppningar! Uppfyller kraven i låsklass 2A och 2B enligt SSF 3522.

 

Ny serie revolutionerande motorlås för säkrare dörrar dygnet runt

STEP 351S ingår i STEP 300-serien. Detta motorlås är ett alternativ till fallås i skalskydd där du vill säkerställa en säker låsning dygnet runt. Motorlåset är utvecklat för högfrekvent användande och klarar flera miljoner öppningar, som dessutom sker lika snabbt som ett elslutbleck. Det ger på så sätt en unik möjlighet att få en högre säkerhet där den behövs, och därmed få rätt låsning på utsatta och viktiga dörrar. 

Kombinerar alla krav

Låset kan kombinera alla krav på utrymning, återinrymning och tillgänglighet, samtidigt som dörrmiljön får en markant högre intrångssäkerhet. STEP 351S är utrustat med en rejäl hakregel som verkligen ser till att dörren är låst, samtidigt som en inbyggd splitfunktion säkerställer en oslagbar användarvänlighet.

 • Certifierat för inbrottsskydd enl. SSF 3522 låsklass 2A, 2B.
 • Certifierat för utrymning enl. SS-EN 179:2008.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enl. SS-EN 14846:2008 i kombination med tillhållande lås.

Hög användarvänlighet med inbyggd splitfunktion

STEP 351S är med inbyggd splitfunktion som möjliggör mekanisk öppning från insidan utan öppnaknapp. Låsen har larmförbikoppling (by-pass funktion) så att ”Godkänd passage” kan erhållas. Detta ger dörrmiljön en oslagbar användarvänlighet.

Splitfunktionen säkerställer samtidigt att utrymningen inte kan blockeras med utsidans trycke.

Hanterar dörrautomatik

STEP 351S är utan fallkolv vilket innebär att den kan hantera dörrautomatik. STEP 351S är därför ett bra val för dörrmiljöer där du vill ha ökad tillgänglighet.

Manipulationsskyddad spärr

Låset har en dubbel blockering där även hakregelns blockering är spärrad. Spärrens läge avläses av en optisk sensor så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.

FreeDrive®-tekniken minimerar slitage

STEP 351S är utrustad med FreeDrive®, vår unika och patenterade teknik som gör att låsets motor och växellåda helt frikopplas varje gång dörren låses upp mekaniskt.

Det gör att slitaget minimeras vid användningen av trycke, vred, nyckel eller nödutrymningsbeslag. Lås med FreeDrive® används därför med fördel tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbeslag och kan användas tusentals gånger varje dag.

Styrenheter med smarta funktioner

Välj mellan två olika styrenheter:

ST300C

 • ST300C använder krypterad kommunika­tion OSDP AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Hanterar ett motorlås för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.
 • Hanterar återinrymning.

ST300C

ST500C

 • ST500C använder krypterad kommunika­tion OSDP AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
 • Hanterar upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion.
 • Hanterar återinrymning.

 

Läs mer om styrenheterna

Tabell över styrenheternas olika funktioner

Klicka på tabellen för att se den i större format.

Skapar en tryggare miljö

Många svenska dörrmiljöer är idag utrustade med lås som kan hantera utrymning, återinrymning, brand- och tillgänglighetskrav, men till priset av en låg intrångssäkerhet. Det handlar om yttre och inre skalskyddsdörrar i tusentals flerbostadshus, sjukhus, behandlingshem och kriminalvård för att nämna några.

Med STEP 351S motorlås slipper du kompromissa med intrångssäkerheten. Istället kan du säkerställa en kombination av alla kravställningar ovan i ett och samma lås, och dessutom placera det i en dörrmiljö som används högfrekvent.

Exempel på dörrmiljöer som passar STEP 351S

•  Yttre och inre skalskydd i privat och offentlig sektor – säkra personalen och inte bara egendomen. Håll säkerheten hög dygnet runt.

•  Skalskydd och avdelningsdörrar inom sjukvården – tryggare för patienter och vårdpersonal.

•  Entrédörrar och dörrar till allmänna utrymmen i flerbostadshus – tryggare och trevligare miljö för boende och besökare.

 

 

 

För dörrmiljöer med utrymningskrav

STEP 351S är anpassat för dörrmiljöer med utrymningskrav enligt SS-EN 179:2008.

Kombinera med STEP Exit nödutrymningsbeslag för att skapa en tryggare utrymningsväg med oöverträffad användarvänlighet och dessutom maximera fördelarna med FreeDrive®-tekniken.

 

Gå till STEP Exit för STEP 351S

 

Brandgodkänd: E/EI 120*

(*i kombination med tillhållande lås.)Certifierad enligt: SS-EN 179:2008
Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln låser upp mekaniskt via tryckesroddare från insidan (splitfunktion).
 • Omställbar mekanisk split-sida. Att ändra sida görs mekaniskt på låshuset.
Certifikat
 • Certifierat för inbrottsskydd i låsklass 2A, 2B enligt SSF 3522.
 • Certifierat för utrymning enligt SS-EN 179:2008.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008 i kombination med tillhållande lås.
 • Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilket motsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
Produktegenskaper
 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • Båda styrenheterna hanterar återinrymning.
 • FreeDrive®-teknik.
 • Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 50 mm dorndjup.
 • Krypterad kommunikation OSDP AES-128.
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 5 kg.
 • Utrymning och återinrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbeslag.
 • Konstruerad för att användas i högfrekventa dörrar.
Statusindikeringar för
 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm
 • Programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande:
  • Vital open (dörr öppen)
  • Vital closed (dörr stängd och låst)
  • Service
  • Tamper
  • Exit alarm
  • Door alarm
  • Timer failed
  • Timer unlocked
  • Timer locked
  • Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)
  • By-pass funktion för ”Godkänd passage” på insidans trycke. 
Miljö
 • Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.
 • Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST351S 5868708 STEP 351S Motorlås. Inkl. Låshus ST351S, 10 m kabel 0,25 mm2 med 8 ledare ST0916H, STEP tryckespinne ST1088-50, STEP tryckespinne ST1088-57, borrskydd ST1199, magnetkontakt ST0910 samt skruv- och kontaktset ST1192.
Tillbehör E-nr Beskrivning
ST300C 5868472 STEP Styrenhet ST300C. För STEP Motorlås.
ST500C 5867806 STEP Styrenhet ST500C. För STEP Motorlås.
Strömförbrukning STEP 351S
 • Spänning: 10-30 V AC/DC
 • Strömförbrukning 1 lås: 69 mA i vila,
  vid upplåsning/låsning 170 mA.
 • Strömförbrukning 2 lås: 86,6 mA i vila,
  vid upplåsning/låsning 385 mA.
Måttskiss STEP 351S

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway