Utanpåliggande lås STEP 8

– Ett utanpåliggande lås i minimal design

STEP 8 utanpåliggande lås är en perfekt lösning för dörrmiljöer där ett lås ska monteras i efterhand eller där du inte vill eller har möjlighet att montera ett infällt lås. Anledningen till att man väljer ett utanpåliggande lås kan till exempel vara av utrymmesskäl. Det kan också vara att det kan förekomma asbest i dörren såväl som att dörren har ett kulturvärde och inte får modifieras. Oavsett anledning så är STEP 8 ett bra val.

Låset kan användas som ersättare till magnetlås och kan även kombineras med dörrautomatik och/eller brandlarm. Det kan monteras både stående eller liggande i såväl enkeldörr som i pardörrar.

STEPs patenterade listtrycksteknik i kombination med minimala mått och rostfritt stål ger STEP 8 en driftsäker funktion med stilren design.

STEP 8 utanpåliggande lås är snabb och enkel att montera

Ett utanpåliggande montage är mycket enkelt att installera, för inga förändringar behöver göras i det befintliga urtaget.

STEPs patenterade listtrycksteknik

Ett vanligt problem är att dörren utsätts för tryck, exempelvis på grund av att dörren hänger lite snett eller att det samlats grus eller snö vid tröskeln. STEP 8 är utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik som gör att dörren kan att dörren kan låsa upp, trots att den utsätts för tryck och oavsett vad det orsakas av.

STEP 8 Utanpåliggande lås

STEP 8 monterad i glasdörr

STEP 8 utanpåliggande lås med eller utan vinkelkonsol

Det utanpåliggande låset STEP 8 består av två rejäla delar, en hake som monteras på dörrbladet och ett elslut­­bleck i en konsol som monteras direkt på karmens undersida.

Beroende på var STEP 8 ska monteras finns det flera kompletterande vinkelbeslag som tillbehör att välja mellan. Vinkelkonsol med hus ST862, Vinkelkonsol med hus ST860 och Vinkelkonsol ST861.

Glasbeslag ST870 anpassad för montering på glasdörr.

Omvänd funktion för dörrar med utrymningskrav

I omvänd funktion är STEP 8 anpassad till utrymnings­dörrar med utrymningsterminal eller nöd­öppnings­knapp. Låset klarar ett högt listtryck på upp till 1500 N (≈ 150 kg), vilket möjliggör en säker utrymning.

Teknisk information STEP 8
 • Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.
 • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.
 • Omvänd funktion anpassad till krav enligt SS-EN 13637.
 • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1 A.
 • Skyddsdiod finns inbyggd.
 • Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt).
 • Brythållfasthet 9 kN (900 kg).
 • Garanterar öppning trots listtryck på 1500 N (≈ 150 kg) i rättvänd och omvänd funktion.
 • Knacksäkrad.
 • Vändbar för att passa höger- och vänsterdörrar.
 • Anpassad för skjutdörrar.
Art. nr. E-nr Beskrivning
ST880 5867053 Utanpåliggande lås STEP 8 inkl. hake. Rättvänd funktion 24 V DC.
ST880-12 5867054 Utanpåliggande lås STEP 8 inkl. hake. Rättvänd funktion 12 V DC.
ST881 5867055 Utanpåliggande lås STEP 8 inkl. hake. Omvänd funktion 24 V DC.
ST881-12 5867056 Utanpåliggande lås STEP 8 inkl. hake. Omvänd funktion 12 V DC.
ST890 5867057 Utanpåliggande lås STEP 8 inkl. hake och vinkelkonsol med hus. Rättvänd funktion 24 V DC.
ST890-12 5867058 Utanpåliggande lås STEP 8 inkl. hake och vinkelkonsol med hus. Rättvänd funktion 12 V DC.
ST891 5867059 Utanpåliggande lås STEP 8 inkl. hake och vinkelkonsol med hus. Omvänd funktion 24 V DC.
ST891-12 5867060 Utanpåliggande lås STEP 8, inkl. hake och vinkelkonsol med hus. Omvänd funktion 12 V DC.
Strömförbrukning STEP 8 i rättvänd och omvänd funktion
 • 24 V DC: 85 mAh.
 • 12 V DC: 170 mAh.

Strömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

Max 300 mA vid 24 V DC / 600 mA vid 12 V DC i 0,2 sekunder för att säkerställa behov av låsning eller upplåsning vid särskilda händelser.

För dimensionering av strömförsörjning se installationsmanualen.

Kopplingsschema STEP 8

Måttskiss STEP 8 med och utan vinkelkonsol

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att bli först med ny information om våra produkter och aktuella händelser.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway